WHAT'S NEW?
Loading...

"จันกะผัก" ณ ศูนย์จักรพันธ์แปลงผักสวนครัวของ กรมสมเด็จพระเทพ รายได้ทั้งหมดกลับคืนสู่ประชาชน

Advertisements

Advertisements

"จันกะผัก" ณ ศูนย์จักรพันธ์แปลงผักสวนครัวของ กรมสมเด็จพระเทพ รายได้ทั้งหมดกลับคืนสู่ประชาชน

ในชีวิตนี้ต้องไปสักครั้ง
     
ร้าน "จันกะผัก" มีที่มาด้วยว่าเป็นร้านที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริตั้งขึ้น เพื่อจำหน่ายพืชผักที่เหลือจากการทดสอบและพัฒนาพันธุ์ ขายสลัดและส้มตำซึ่งใช้พืชผักที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชฯผลิตเองขายกาแฟ

และของที่ระลึกขณะเดียวกันยังมีแผนงานในการส่งเสริมด้านการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชุมชนท้องถิ่นโดยจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามาจำหน่ายในร้านในระยะต่อไป (อ้างอิง princechak)

แปลงผักสวนครัวของพระเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง

“ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” ขึ้น เป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี

ร้าน "จันกะผัก" ชื่อร้านเป็นคำผวนมาจากคำว่า "จักกะพัน" อันเป็นชื่อของพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นร้านที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อจำหน่ายพืชผักที่เหลือจากการทดสอบและพัฒนาพันธุ์

ขายสลัดและส้มตำซึ่งใช้พืชผักที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชฯผลิตเองขายกาแฟและของที่ระลึกขณะเดียวกันยังมีแผนงานในการส่งเสริมด้านการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชุมชนท้องถิ่นโดยจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามาจำหน่ายในร้านในระยะต่อไป

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิรินี้ อยู่ก่อนถึงอำเภอแม่สายเพียง 4 กิโลเมตร สามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมโครงการ และถ่ายภาพเทือกเขานางนอน ซึ่งอยู่เบื้องหลังโครงการเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม

ร้านจันกะผัก ให้บริการอาหารจานเดียวเช่น ส้มตำ ไก่ย่าง พร้อมข้าวเหนียวขาว หรือจะเลือกข้าวเหนียวดอกอัญชันก็ได้หอมอร่อยไม่แพ้กัน ข้าวน้ำพริกลงเรือ ขนมจีนน้ำเงี้ยว แหนมเนือง และอาหารเพื่อสุขภาพอื่นอื่นอีกมากมาย

รายได้ทั้งหมดนี้ไม่ได้หายไปไหน แต่เงินทุกบาททุกสตางค์จะกลับคืนสู่แผ่นดินในรูปของ การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ที่นำมาซึ่งความเจริญ ความสุขสมบูรณ์ สู่ประชาชนและแผ่นดินไทย


ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช

- ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพันธุ์พืชแต่ละพื้นที่

- เน้นการรวบรวม และคัดเลือกพันธุ์

- ร่วมมือพัฒนาพันธุ์พืชกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา

- ผลิตพันธุ์ลูกผสม และสายพันธุ์ใหม่

- เน้นพืชอาหาร


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย, ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น