WHAT'S NEW?
Loading...

ผิดผัว ผิดเมียชาวบ้าน ต้องได้รับกรรมอย่างสาสม

Advertisements

Advertisements

ผิดผัว ผิดเมียชาวบ้าน ต้องได้รับกรรมอย่างสาสม

การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น ศีลข้อ 3 ก า เ ม สุมิจฉาจาร หมายถึง การล่ ว งเกินผู้อื่น จะตัดสินว่าได้กระทำผิดในข้อนี้ โดยมีองค์ประกอบการตัดสินคือ บุคคลนั้นไม่ควรล่วงเกิน คือ นอกเหนือจากตัวเราเอง

ท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวไว้ว่า ส่วนใหญ่ การกระทำผิดศีลในข้อนี้ คนส่วนมากมักจะนึกถึง การประพฤติผิดในกามหรือการล่วงประเวณี อันเป็นการกระทำล า ม ก ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายพึงติเตียน นั้นคือการทำผิดลูกเมียเขา ซึ่งเป็นความประพฤติที่ สังคมทั่วไปไม่ยอมรับ ผู้ที่กระทำจึง ต้องมีพฤติ ก ร ร ม ที่ปิดบัง และซ่อนเร้น การกระทำอกุศลเช่นนี้ ผลที่จะได้รับ ในปวัตติกาล ภายหลังการเกิด คือ

1. มีผู้เ ก ลี ย ด ชั งมาก

เพราะการกระทำที่ผิดลูกเมียเขา ย่อมสร้างความโกรธแค้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย ผลที่ได้รับคือ มีศัตรูและมีคนเกลียดชังมาก ในข้อนี้ทุกคนก็ต้องเคยประสบมา แต่อาจเป็นเพียงเศษ ก ร ร ม เช่น เวลาที่มีเรื่องขัดใจกับใคร และมีการโต้เถียง ทำให้มองหน้ากันไม่ได้ หรือบางคนอาจมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง มียศถาบรรดาศักดิ์ แต่ไม่เป็นที่สบอารมณ์ของลูกน้อง เป็นต้น

2. มีผู้คิดปอง ร้ า ย

เพราะได้เคยสร้างศัตรูสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับผู้อื่น ตัวอย่าง เช่น นักเรียนบางคนเรียบร้อย ไม่เคยมีเรื่องราวอะไรกับใคร แต่ถูกนักเรียน โรงเรียนอื่นรุมทำ ร้ า ย จน บ า ด เจ็บ อันนี้ผลที่เขาถูกทำ ร้ า ย ก็เพราะอดีตชาติเคยทำปาบข้อกาเมสุมิจฉาจาร

และที่ต้อง บ า ด เจ็บก็เพราะได้เคยทำปาณาติบาต มานั่นเองแม้กระทั้งสามีภรร ย า มีเรื่องระหองแหง การใช้สายตาและคำพูดทำ ร้ า ย จิตใจกันก็ถือว่า เป็นผลของการกระทำอกุศลในข้อนี้ เช่นเดียวกัน

3. ขัดสนทรัพย์

ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่ความฝืดเคือง เงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลัง ดังที่เราได้เห็นบางคนต้องเข้าโรงรับจำนำประจำ เพราะอดีตได้สร้างความ ไม่รู้จักพอ นั่นเอง

4. อดอ ย า ก ย า กจน

เพราะการประพฤติผิดในกามหรือการล่วงประเวณีนั้น เป็นการกระทำที่ตนเองเป็นผู้ไม่รู้จักพอ ไม่พอใจ ในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ สามี ภรร ย า ของตนเอง แล้วยังไปเบียดเบียนผู้อื่น จึงเป็นการสร้างทาง ให้ตนเองต้องอดอ ย า ก ย า กจน

5. เกิดเป็นหญิง

เพราะการกระทำอกุศล ก ร ร ม บถในข้อนี้ จะเป็นไปแบบปิดบังซ่อนเร้น ไม่กล้าเปิดเผย การกระทำที่ต้องหลบเลี่ยงเช่นนี้ จัดเป็นอำนาจอ่อนแบบที่เรียกว่าสสังขาริก อันจะนำไปเกิดเป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นเพศที่มีความลำบาก มากว่าผู้ชาย มีความอับอายในบางสิ่งบางอย่างมากกว่า มีเรื่องที่ต้องปกปิดมากกว่า นั่นเอง

6. ถ้าเกิดเป็นชายก็จะเกิดในตระกูลต่ำ

เพราะในขณะที่ตๅย จิตจับอารมณ์ที่ดีและเป็นอำนาจของ อสังขาริก คืออำนาจที่เด็ดเดี่ยว ทำให้เกิดเป็นผู้ชาย แต่เหตุที่เคยประพฤติผิดในกามที่ยังให้ผลอยู่ จึงต้องเกิดในตระกูลต่ำและมีผล ทำให้ขัดสนทรัพย์ และความอดอ ย า ก ย า กจนก็ตามมา

7. ได้รับความอับอายอยู่เสมอ

คือเป็นคนเปิ่น ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นที่ขบขันของคนอื่น พฤติ ก ร ร ม ที่แสดงออกไปจึงทำให้ตนเองต้องอับอาย เพราะเหตุที่เคยสร้างความอับอายไว้ให้ผู้อื่นนั่นเอง

8. ร่างกายไม่สมประกอบ

คือ ร่างกายพิการ หรือเป็นผู้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ผิดแผกแตกต่างไปจากคนอื่น เช่น มีความผิดปกติ ของอ วั ย ว ะบางส่วน อาจโตหรือเล็กผิดไปจากธรรมดา  ซึ่งอาจทำให้ต้องได้รับความอับอายตามมา ทั้งนี้เพราะอดีตชาติได้เคยล่วงเกินร่างกายของผู้อื่นนั่นเอง

9. มากด้วยความวิตกกังวล

เพราะเหตุที่ได้เคยกระทำ ก ร ร ม ที่ต้องปกปิด กลัวว่าใครจะรู้เรื่องราวที่ตนเองกระทำมา จึงทำให้เกิดมาต้องเป็นคนที่มีแต่ความวิตกกังวล บางคนเมื่อมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบงานชิ้นหนึ่ง ก็มีแต่ความวิตกอยู่ตลอดเวลาจนงานนั้นสำเร็จ นักเรียนบางคน พอใกล้สอบก็เกิดอาการท้องเสียบ้าง ปวดท้องบ้าง แต่เมื่อสอบเสร็จอาการปวดท้องนั้นก็หายไป สิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลของความเครียด หรือความวิตกกังวลนั่นเอง

10. พลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก

เพราะได้เคยทำพฤติ ก ร ร ม ที่เหมือนกับการไปพราก ผู้เป็นที่รักของบุคคลอื่น หรือผู้ที่มีเจ้าของ จึงทำให้ ได้รับผลต้องสูญเสียหรือพลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก เช่นสามีภรร ย า ที่เคยรักกัน แต่ต้องมีเรื่องไม่เข้าใจกัน จนต้องเลิกร้างไปในที่สุดหรือหนุ่มสาวที่ต้องอกหัก และแม้กระทั้งเด็กที่ต้องกำพร้า ขาดพ่อ ขาดแม่ ล้วนเป็นผลจากการทำผิด กาเมสุมิฉาจาร ทั้งสิ้น

ขอขอบคุณที่มาจาก : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น