WHAT'S NEW?
Loading...

“เห็นเขาต่ำใส่ อย่าต่ำสวน” เพราะสุดท้ายเราก็จะ “ต่ำ” ไม่ต่างกัน

Advertisements

Advertisements

“เห็นเขาต่ำใส่ อย่าต่ำสวน” เพราะสุดท้ายเราก็จะ “ต่ำ” ไม่ต่างกัน

ยิ่งโตขึ้นยิ่งทำให้รู้ว่าชีวิตคนเรามันสั้น

มันจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ที่ต้องใช้เวลาที่มีอยู่ในตอนนี้ให้ดีที่สุด

ถ้ารักชีวิตก็อย่าทิ้งขว้างเวลา

เพราะชีวิตที่ดีเกิดจากการใช้เวลาอย่างเห็นคุณค่า

และ ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดี

1. พ่อแม่พย าย ามเลี้ยงเราให้มีความสุข

ไม่ได้ให้มาทุกข์เพื่อคนอื่น

2. เห็นเขาต่ำใส่ อย่าต่ำสวน

เพราะสุดท้ายเราก็จะต่ำไม่ต่างกัน

3. หัดทำอะไรเองบ้าง แล้วเราจะรู้ว่า

เราเก่งไม่แพ้ใครเหมือนกัน

4. เรามัวแต่มองหาสิ่งที่เราทำแล้วถนัด

จนลืมเติมเต็มสิ่งที่เราอ่อนหัดให้ตัวเราเอง

5. การที่จะประสบความสำเร็จนั้น

เราต้องเป็นคนที่ ง่ายที่จะเริ่ม และ ย ากที่จะเลิก

6. เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิต

ไม่ได้มีชีวิตให้คนอื่นเอาไปใช้

7. เปลี่ยนท้อแท้ ท้อถอย เป็นท้าทายกันเถอะนะ

8. เราอาจจะลืมผู้ร่วมหัวเราะ

แต่เราจะไม่มีวันลืม ผู้ที่เราร่วมร้องไห้อย่างแน่นอน

9. พย าย ามออกห่างจากคนที่มองโลกในแง่ร้ าย

เพราะเป็นโรคที่ติดต่อได้

10. ไม่ผิดหรอกที่เราจะเสียใจเพราะคำพูดคน

แต่อย่ายอมเสียคน เพียงเพราะคำพูดใคร

11. การที่เราใส่ใจคนรอบข้าง จะทำให้เราฉลาดขึ้น

12. อย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร

และอย่าให้ใครเปลี่ยนตัวเองเพื่อเรา

สุภาษิตจีนกล่าวว่า พึ่งคน คนล้ม พิงภูเขา เขาถล่ม

ในย ามอ่อนแอ..เราอาจรู้สึกว่าต้องการที่พึ่ง

แต่ในความเป็นจริง ไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้ตลอดไป

นอกจากตัวของเราเอง

การเอาแต่พึ่งคนอื่น..จึงเป็นการหนีความจริงอย่างหนึ่ง

ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริง เราสามารถปรึกษา

เพื่อหาคำตอบ พึ่งคนอื่นบ้างเป็นครั้งคราวก็ไม่เสียหาย

แต่จากนั้น..ก็ต้องเดินไปด้วยตัวของตัวเอง

เราไม่สามารถที่จะยืนบนเท้าใครได้ตลอด

เพราะอีกคน..เขาก็มีทางของเขาที่ต้องเดิน

ขอบคุณแหล่งที่มา khaonaroo

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น