WHAT'S NEW?
Loading...

อธิษฐานก่อนนอน เพียงแค่ 5 นาที เพื่อเป็นศิริมงคล รับรองเห็นผล

Advertisements

Advertisements

อธิษฐานก่อนนอน เพียงแค่ 5 นาที เพื่อเป็นศิริมงคล รับรองเห็นผล

เพื่อนๆ รู้มั๊ย การที่สวดมนต์ อธิษฐานก่อนนอน นั้นดีมากๆ เพราะจะทำให้เรามีสมาธิและได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวัน ส่งผลทำให้เราเจอแต่สิ่งดีๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต แล้ววันนี้ มีบทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมคำแผ่เมตตามาให้ได้ส ว ดก่อนนอน เพื่อเป็นศิริมงคล และช่วยให้หลุดพ้นบ่วงกรร ม ตัวเอง

การอธิษฐานก่อนนอน

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือส ว ดก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประม าทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรร มนายเ ว ร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรร มแก่ข้าพเจ้าด้วย

เพื่อเป็นศิริมงคล

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่ านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสา รสมบัติ อุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆ ขอให้มล าย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้างกรร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะช าติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรร มให้ ขอถอนความพย าบาท ความอาฆ าตและคำสา ปแ ช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสา ป แ ช่ งของปวงชนของเจ้ากรร มนายเว ร ขอให้พ้นน ร กภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

ขอแนะนำส ว ดก่อนนอนให้ได้ทุกคืน เราควรตั้งใจให้อ ภั ยทุกสิ่งทุกอย่างและแ ก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก ความตั้งใจอย่างนี้ ทำให้ใจของเราสงบและเราจะหลับไปอย่างเป็นสุข ตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น แจ่มใส ขอ

เมื่อใดใจของเราผูกเ ว ร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ศั ตรู แต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตา มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

ขอบคุณแหล่งที่มา จาก bangpunsara

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น