WHAT'S NEW?
Loading...

หาเวลาวันนละ 3 นาที ให้อธิษฐานก่อนนอน เป็นศิริมงคลให้หลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเอง

Advertisements

Advertisements

แนะนำสละเวลาวันละ 3 นาที ให้อธิษฐานก่อนนอน เป็นศิริมงคลให้หลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเอง

สวัสดีค่ะทุกท่านใครเคยได้ฟังธรรม แล้วได้ยินว่า ก่อนที่จะนอน พ ระพุทธเจ้า เคยสอนให้ ตั้งจิตก่อน นอนหลับ โดยมีเนื้อหา ที่ตั้งจิตก่อนที่จะหลับนอน ประมาณว่า “ขณะที่หลับ ขออย่าให้ อกุศลทั้งหลาย กามทั้งหลาย ไหลไป ตามการหลับของ ข้าพเจ้า”

วันนี้เราขอนำเสนอ วิธีการอธิษฐาน ก่อนนอน ขอให้ท่านสละเวลา แค่วันละ 3 นาที สวดก่อนนอน เพื่อเป็น ศิริมงคล และ ช่วยให้หลุดพ้น บ่วงกรรมตัวเอง

วิธีการอธิษฐาน ก่อนนอน

อธิษฐาน หน้าพระพุทธรูป หรือ สวดก่อนนอน ก็ได้

(นะโม 3 จบ)

“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต”

หากข้าพเจ้า จงใจ หรือ ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม

พระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย รวมถึง ผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า กรรมนายเวร

จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัว ติดตามมา ขออนุญาต มีคู่ มีครอบครัวได้ เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอน คำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้า จะประพฤติตน ในทางที่ถูกที่ ชอบที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาล ที่ผ่านมาจน ถึงปัจจุบัน

จงส่งผล ให้ข้าพเจ้า และ ครอบครัวตลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปสรรค ใด ๆ โร คภั ยใดๆ ขอให้มลาย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่ พ ระนิพพาน เทอญ

หากมีผู้ใด เคยสร้างเวร สร้างกรรม กับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะชาติใด ภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกรรมให้ ขอถอน ความพยาบาท

ความอาฆ าต และ คำสา ปแช่ง ในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้น จากคำสา ป แช่งของปวงชนของ เจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

แนะนำสวด ก่อนนอน ทุกคืน

เราควรตั้งใจ ให้อภัย ทุกสิ่งทุกอย่าง และ แก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่น ขึ้นมาอีก ความตั้งใจ อย่างนี้ ทำให้ใจของเราสงบ และ เราจะหลับไปอย่าง เป็นสุข ตื่นขึ้นพร้อมด้วย ความสดชื่น แจ่มใส ขอจง ท่องจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเรา ผูกเวร เมื่อนั้น มองไปทางใดก็พบ แต่ศัต รู แต่เมื่อใดใจของเรา มีเมตตา มองไปทางใด ก็เจอแต่ มิตรไมตรี

แนะนำสวด ก่อนนอนทุกคืน ตั้งจิต ก่อนที่จะ หลับนอน เราควรตั้งใจ ให้อภัยทุกสิ่ง ทุกอย่าง และ แก่ทุกคน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น