WHAT'S NEW?
Loading...

ยิ่งอวดรวย จะยิ่งจน ยิ่งอดทน จะยิ่งรวย

Advertisements

Advertisements

.. ไม่สำคัญว่า …

… จะมีทรัพย์” .. มากหรือน้อย

แต่สิ่งสำคัญ ..คือ.. ต้องใช้ให้น้อย” ต่างหาก

ชีวิตจึงจะมีเหลือ” .. มากกว่าขาด

คนจนยิ่งจน .. เพราะทำรวย

คนรวยยิ่งรวย .. เพราะทำจน

ทำตัวให้เป็นปกติ ..ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น

ชีวิตก็จะเป็นปกติ

– ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้

– ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี

เป็นคนอาภัพ” อับโชคที่สุดในโลก

ยินดีในสิ่งที่ตนได้ …

… พอใจ” ในสิ่งที่ตนมี

เป็นคนโชคดี ” ที่สุดในโลก …

– อดทนได้…จงอดทน

– อดใจได้…จงอดใจ

ไม่อดทน ไม่อดใจ ..เรื่องเล็ก” จักกลายเป็นเรื่องใหญ่

คนที่มีความสุข .. มิใช่คนที่มีมาก..ที่สุด

แต่เป็นคนที่ .. ต้องการน้อย..ที่สุด

ยิ่งมีความต้องการ .. น้อยลง

สมบัติที่มีอยู่เดิม .. ก็ดูเหมือนมี..มากขึ้น

” ความสุข ” หรือ ” ความทุกข์ ” .. ของชีวิต

บางครั้ง… เหมือนการมองผ่าน” กระจก

หากกระจกใสสะอาด .. เมื่อมองสิ่งใด.?

ย่อมมีแต่ ” ความสุข ”

ปราศจาก .. ” ความขุ่ นมั ว ” …

… หาก ” กระจกขุ่นมัว ” …

เมื่อมองสิ่งใด .. แม้เป็นสิ่งเดียวกัน …

ก็มีแต่… ” ความทุกข์ใจ ”

จงจำไว้ว่า… ” ความสุข ” นั้นอยู่ไม่ไกล …

เพียงเช็ด .. กระจกให้ใส

เช็ดใจ” .. ให้สะอาดเท่านั้นเอง

– ทุกข์อยู่ที่ใจ .. ทุกข์ของใคร” .. ก็ของมัน

– ทุกข์อยู่ที่ใจ .. ใครจะเก็บไว้ .. ก็ช่างมัน

สุขอยู่ที่ใจ .. เรา” เก็บมันไว้ทุกวัน

สุขอยู่ที่ใจ .. เรา” จะให้กันและกัน

ขอขอบคุณที่มาจาก : ความสุข

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น