WHAT'S NEW?
Loading...

ใส่บาตรให้ถูกวิธี ทำดี คิดดี ชีวิตจะไม่มีวันตกอับแน่นอน โดยหลวงพ่อจรัญ

Advertisements

Advertisements

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ความรู้ดีๆ สำหรับชาวพุทธทั้งหลาย

หลวงพ่อจรัญ ท่าน แ น ะ นำว่าก่อนใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้งขอขมากรรมโดยตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมากรรม ต่อเจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกัน

แล้วหลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้วนั้นขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกอย่าง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วด้วยเทอญ

และขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ ศั ต รู ทั้งหลาย (เช่น มนุษย์ หุ้นส่วน เพื่อน) ทุกภพทุกชาติ (เอ่ยชื่อได้ก็ยิ่งดี) ขอให้อโหสิกรรมขอให้ขาดจากกัน ณเดี๋ยวนี้เทอญขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทราย ดิน ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเหมือนเมล็ดข้าวสาร เม็ดทราย ดิน เจ้ากรรมนายเวรตามเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับและขอให้อโหสิกรรมหลุดขาดจากกัน ณบัดนี้เทอญขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

กรณีที่ดวงตกมากขอให้แผ่บุญให้ตัวเองมากๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริงๆจึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ ควรส วด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบมีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย ทำให้เกิดผลเร็วโทสะจะน้อยลง ควรแผ่เมตตาให้มากๆ วันละ 10 ถึง 30 ครั้ง การแผ่เมตตาที่จะได้ผลนั้น ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ แ น ะ นำว่าถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งวันละ 100 ครั้ง เจ้ากรรมนายเวรจะหาย 100 เท่า

หรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติ สัมปชัญญะ แผ่เมตตาออกจาก ลิ้ น ปี่ แล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระ 6 หรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผาก ต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากกว่าเดิม อุทิศบุญใช้กับผู้ที่จากไปแล้ว นำส่งบุญใช้กับผู้ยังมี ชีวิตอยู่ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วมากขึ้น

วิบากกรรมของแต่ละคนล้วนต่างกันไป บางคน ป่ ว ย โดยไม่รู้สาเหตุ บางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมากหากินไม่คล่อง วิบากกรรมนี้ ตามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกัน แต่อย่าเพิ่งหม ดหวังหนทางในการบรรเทาวิบากกรรมนั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้

เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุกครั้ง นอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่นการใส่บาตร การถือศึล แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม การให้ธรรมทาน ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิต ให้กับผู้หม ดหวัง การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว ให้กับหิ้งพระพุทธ

การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำความสะอาด ห้องน้ำ ทำสวน หรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เด็ก การที่เรามีจิตใจดี หรือตั้งใจดี ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งนั้นเลย

ให้ตั้ง นะโม 3 จบ ข้าพเจ้า (บอกชื่อตัว) นามสกุล เกิดวันที่ วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก รวมถึงองค์เทพ องค์พรหม ที่ปกปักรักษากายสังขาร วิ ญ ญ า ณ ลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย (บุญที่ทำ เช่นใส่บาตร ส ว ด ม น ต์ ถือศีล ให้ทาน ฯลฯ)

ลูกขอถวายบุญกุศลนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้น ทั้งการงานการเงิน และความรัก ให้ลูกมีเดช ปัญญาโภคะ (ความสมบูรณ์) ทุกภพทุกชาติ และขออุทิศบุญกุศลนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ รวมถึง วิ ญ ญ า ณ ที่ตามมาทุกผู้ทุกคน

เช่น บริวาร ญาติมิตร คนรับใช้ บุตร ธิดา สามี ทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้รับมหากุศลนี้ รับแล้วขอให้อโหสิกรรม ซึ่งกันและกันให้ขาดจากกัน ณบัดนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นๆ เต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรม สมบูรณ์พูนผลทุกอย่าง ด้วยบุญนี้เทอญ สาธุ

ห ม า ย เ ห ตุ

การตั้ง นะโม 3 จบ เพื่อขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประธาน เพราะพระบารมีของพระพุทธองค์ สามารถเปิด 3 ภพ (โลก) สวรรค์ มนุษย์ ไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรจะอยู่ภพภูมิใด ก็จะสามารถเปิดทางไปถึงได้ เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับอย่างรวดเร็ว และอโหสิกรรมให้เราหมดและให้กรวดน้ำลงดินด้วยทุกครั้ง แม่พระคงคา แม่พระธรณี จะได้เป็นทิพย์พยาน เพราะท่านได้สำเร็จพระอรหันต์แล้ว

ปัญญาทางโลกทุกคนมีอยู่แล้วได้จากพันธุกรรมพ่อแม่ แต่อย่าให้ขาดปัญญาทางธรรม นั่นก็คือ จิตสัมผัສรู้ดีชั่ วและการหยั่ งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าถ้าได้ปัญญาทางธรรม จะประสบแต่ความสำเร็จ ความสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างเพราะว่าบุญคือขุมทรัพย์ ล า ภ ย ศ จะมาเองและยังช่วยครอบครัวและคนอื่นได้อีกนะ

กรรมเวรแก้ไขได้โดย การขอขมากรรมและส่ง จิตใจ ด้วยพระสะดุ้ งมารขนาด 3 นิ้ว 5 นิ้ว เป็นการต่อชะตา ชีวิต ถ้ากรรมใดได้รับอโหสิกรรม กรรมนั้นจะเบาบางลง ทำให้ชีวิตจะดีขึ้น โดยสังเกตจากเราว่า มีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นไหม ที่ป่วยก็จะหาย ที่จนก็จะเริ่มมี แสดงว่าเราเริ่มจะมีบุญมาช่วย หากกรรมยังมากอยู่ก็จะยังลำบากอยู่เช่นเดิม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น