WHAT'S NEW?
Loading...

อย่าคาดหวังว่า.. ใครจะคิดดีกับเราไปหมดทุกคน

Advertisements

Advertisements

อย่าคาดหวังว่า.. ใครจะคิดดีกับเราไปหมดทุกคน

เราดีกับคนอื่น แต่ใช่ว่า.. ” คนอื่นจะดีกับเรา ”

เรา.. ไม่เคย ” นินทา ” ให้ร้ า ยใคร …

แต่ก็เป็นไปไม่ได้ ที่จะ.. ไม่มีใครนินทาให้ร้ า ยเรา

เรา.. ไม่เคย ” แทงใครข้างหลัง ” …

แต่ก็ใช่ว่า.. จะไม่มีใครรอแทงเราข้างหลัง

ในสังคม .. ที่มีแต่ ” ผลประโยชน์ ”..

” อย่า ไว้ ใจ ” หรือ.. ” ให้ ใจ ” ใครมากนัก

เรื่องส่วนตัว.. อย่าป่าวประกาศ

ให้ใครรู้มาก.. ถ้า ” ไม่จำเป็น ” ..” ประสบการณ์ ” จะสอนให้เรา.. รู้จักเลือกคบคนวางตัว.. และรักษาระยะห่างไว้

….. ” มิตแท้ หรือศัตรู ” …..จะมาพร้อมกัน และเห็นชัดเจนที่สุด ในตอนที่..” เราล้ม ”

ต่อให้ดีที่สุด .. วันนึงก็ต้อง ” สูญเสีย ”

ต่อให้ดีที่สุด .. วันนึงก็ต้อง ” ลืมเลือน ”

ต่อให้รักที่สุด .. วันนึงก็ต้อง ” พลัดพราก ”

ทุกๆ สิ่ง.. มีพบ พราก จาก ลา เป็นปกติ

หากวันนึง.. ต้อง ” สูญเสีย ” สิ่งใดไป …

จงรู้ไว้ว่านั่น.. เป็นเรื่อง ” ธ ร ร ม ด า ”

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น