WHAT'S NEW?
Loading...

การรับเงินคืน จาก “ประกันสังคม” อย่าทิ้งเงินก้อนโตให้เสียเปล่า

Advertisements

Advertisements

การรับเงินคืน จาก “ประกันสังคม” อย่าทิ้งเงินก้อนโตให้เสียเปล่า

น้อยคนนักที่จะรู้ว่าการทำประกันสังคมนั้นพอเราออกมาจากงานแล้ว สามารถขอรับเงินคืนได้โดยจะมี เงื่อนไขการรับเงินคืน เงินประกันสังคมนี้เป็นเงินกองทุนทดแทน ที่ใช้เป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีที่ เ จ็ บ ป่ ว ย ได้รับ อุ บั ติ เ ห ตุ ต่าง ๆ จากการทำงาน ทั้งนี้ กองทุนเงินทดแทน เกิดขึ้นใน ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายใต้การบริหารของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 โดยในปีแรกของการให้ความคุ้มครอง จะครอบคลุมเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ แล้วจึงค่อย ๆ ขยายความคุ้มครองออกไปจนครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2531 จวบจนกระทั่งได้มีการผลักดัน พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติประกันสังคม พ.ศ.2533ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2533 เป็นต้นมา คนทำงานต่างก็มีสิทธิ์ในประกันสังคมด้วยกันทั้งหมด ลองมาอ่านดูว่าถ้าอยากจะได้เงินคืนต้องทำอย่างไร

เงื่อนไขการรับเงินคืน

ประเทศของเรานั้นได้มีประกันสังคมที่ดีมากเลย สำหรับลูกจ้าง เนื่องจากคุ้มครองในหลาย ๆ ด้านเลย ตั้งแต่ เ จ็ บ ป่ ว ยธรรมดา ไปจนถึงพิ ก า s และเสีย ชี วิ mด้วย ทั้งนี้เนื่องและไม่เนื่องจากการทำงาน รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ช ร า ภ า พ และการว่างงาน เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ โดยเงินประกันสังคมเป็นระบบที่บังคับให้ทุกคนออมเงินส่วนหนึ่ง (5% ของเงินเดือน) ข้อดีคือ ลูกจ้างจะจ่ายเงินประกันนี้เพียงแค่ 1 ใน 3 ส่วนเท่านั้น เพราะผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ

– รัฐบาล

– นายจ้าง

– ลูกจ้าง

จะเรียกได้ว่าเป็นการช่วยกันจ่ายหลาย ๆ ทางนั่นเอง การทำประกันสังคมไว้นั้นดีมากเลยล่ะ สำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระก็สามารถทำได้ แต่อาจจะไม่มีในส่วนของนายจ้างมาช่วย ถ้าหากสนใจจะทำลองไปติดต่อกับทางสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่านได้เลย

เคยสงสัยไหมว่าที่เราโดนหักเงินเดือนเข้าประกันสังคมทุกเดือนนั้นมันไปทำหน้าที่อะไรให้เราบ้าง เราถูกหักเงินประกันสังคมเดือนละ 750 บาท แล้วนายจ้างจ่ายสมทบ ทุกเดือนให้อีก 750 บาท ต่อคน ต่อเดือน เช่นกัน โดยในแต่ละเดือนของประกันสังคม เงิน 750 บาท จะถูกแบ่งออกเป็น225 บาท ดูแลเรื่องเ จ็ บ ป่ ว ย ทุ พ พล ภ า พ คลอดบุตร และเ สี ย ชี วิ ต ถ้าไม่ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน ฉะนั้นก็อย่าปล่อยไปนะเสียดายเงินที่เป็นค่าแรงเราหามาทั้งนั้นเลย

– 75 บาท ใช้ประกันการว่างงาน

ถ้าว่างงานเมื่อไหร่ ก็เอาเงินส่วนนี้มาใช้ในระหว่างตกงาน รอหา งานใหม่ แต่ถ้าไม่ว่างงานเลย เงินส่วนนี้ก็จะหายไป .. ไม่ได้คืน

– 450 บาท เก็บเป็นเงินออม จะได้คืนเมื่ออายุครบ 55 ปี

โดยเงื่อนไข การได้เงินก้อนสุดท้าย (เงินออม เมื่อครบ 55 ปี คืน) คือ

– จ่ายประกันสังคม ไม่ครบ 1 ปี ได้คืนส่วนที่จ่ายเป็นเงินก้อน เรียกว่าบำเหน็จ ช ร า ภ า พ เช่น จ่ายเดือนละ 750 บาทมาโดยตลอด 10 เดือน (750 บาท จะถูกหักเป็นเงินออม 450 บาท) เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้คืน 450 บาท x 10 เดือน = 4,500 บาท

– จ่ายครบ 1 ปี แต่ ไม่ถึง 15 ปี จะได้เป็นเงินก้อนเรียกว่าบำเหน็จเช่นกัน แต่จะมากกว่าข้อ 1. คือ ได้ส่วนที่นายจ้างสมทบไว้ด้วย เช่น จ่าย 750 บาท ตลอด 7 ปี (84 เดือน) ที่จะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 55 ปี คือ 450 บาท (ส่วนที่ตนเองจ่าย) + 450 บาท (ส่วนที่นายจ้างจ่าย) x 84 เดือน = 75,600 บาท

– จ่ายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จะได้รับเป็นเงินรายเดือน เรียกว่า บำนาญ- ช ร า ภ า พ โดยคำนวณ 2 กรณี คือ

1. กรณีจ่ายครบ 15 ปีเต็ม จะได้รับรายเดือน คือ 20% ของเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย สมมติว่า 60 เดือนสุดท้าย เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 15,000 บาท จะได้รับ 20% คือ เดือนละ 3,000 บาท ไปจน เ สี ย ชี วิ m

2. กรณีสมทบมากกว่า 15 ปี จะได้รับโบนัสเพิ่ม 1.5% ของเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย หากครบปี เช่น จ่ายครบ 20 ปี รายเดือนที่จะได้รับ คือ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน + 1.5% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน x 5 ปี (จ่าย 20 ปี เกินจากที่กำหนดขั้นต่ำมา 5 ปี)

สมมติว่า เฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย เท่ากับ 15,000 บาท จะได้รายเดือน คือ (20% x 15,000 บาท ) = 3,000 บาท + (1.5% x 15,000 บาท x 5 ปี) = 3,375 บาท รวมเป็น 6,375 บาท ต่อเดือนไปจนวันสุดท้าย สำหรับกรณีที่ได้รับเงินบำนาญ ช ร า ภ า พ แล้ว แต่ยังไม่ครบ 5 ปีแล้วเป็นอะไรไปเสียก่อน จะได้รับบำเหน็จ 10 เท่า ของเดือนสุดท้าย ของ เงินบำนาญ ที่ได้รับ เช่น รับเงินรายเดือน เดือนล่าสุด 6,375 บาท พอเ สี ย ชี วิ m จะได้รับ 63,750 บาท

อ่านจบแล้วก็อย่าลืมทำตามเงื่อนไขด้วยนะ สำหรับคนที่ต้องการจะขอรับเงินประกันสังคมคืน เป็นสิทธิ์และเงินที่เราสมควรจะต้องได้อยู่แล้ว หากใครปล่อยเอาไว้ก็จะน่าเสียดายอย่างมากเลย และเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วน หรือมีข้อสงสัยอะไรแนะนำว่าโทรไปสอบถามทางประกันสังคมโดยตรงเลย หรือจะเข้าไปติดต่อสอบถามกับทางสำนักงานโดยตรงเลยก็ได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น