WHAT'S NEW?
Loading...

อาจจะเเก่กว่า แต่ก็รักมากกว่า 5 เรื่องดีๆ ของการมีแฟนอายุมากกว่า ที่คุณ ต้องตกหลุมรัก

Advertisements

Advertisements

อาจจะเ เ ก่ กว่า แต่ก็รักมากกว่า 5 เรื่องดีๆ ของการมีแฟนอายุมากกว่า ที่คุณ ต้ อ ง ต ก หลุมรั กความรัก เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนมักมีความต้องการ เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการเติมเต็มของชีวิตของเราให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น แต่แน่uอuว่าในหลายๆ ครั้งความรักที่เกิดขึ้นนั้นเราไม่สามารถบังคับความรู้สึกของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพ ศ เรื่องวัยอายุ รวมถึงหน้ าต า

หลายคนมักเคยได้ยินกับคำพูดที่ว่า ฉันไม่อ ย ากมีแฟนแก่กว่าเลย ฉันอ ย ากมีแฟนเ ด็ กๆ จะได้รู้สึกก ร ะชุ่ มก ร ะชวยหัวใ จอยู่ตลอดเวลา ดั่งสุภาษิตที่ว่า

โ ค แก่กินหญ้ าอ่อน หรือว่ากินเ ด็ กแล้วเป็นอ ม ต ะ แต่ในวันนี้เราได้มีข้อดีของการมีแฟนที่มีอายุมากกว่า รับรองว่ามีดีไม่แ พ้การมีแฟนเ ด็ กเลยทีเดียว

1 เป็นที่พึ่ง และพึ่งพาได้ ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ก ารั น ตี ในหน้ าที่ของการงาน ความรับผิ ดชอบ การ ดูแ ลตัวเองและตัวเราได้ มีพร้อมทุกอ ย่ าง เพร าะการเป็นผู้ใหญ่สิ่งที่ให้ความสำคัญนั้นคือ อนาคตที่ดี มีเงินเก็บ ไม่ลำบ ากในตอนแ ก่ ผิ ดกับวัยรุ่นที่มักใช้เงินแบบไม่คิด ซื้อของที่ต้องการ ไม่คิดหน้ าคิดหลังให้ดี

2 โอกาส น O กใจแทบจะเป็นไปไม่ได้ ยิ่งคุณมีอายุที่มากขึ้น คุณจะเริ่มมองความรักที่เปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่ว่าหาคนที่รูปร่างหน้ าต าเท่านั้น แต่เราต้องมองไปถึงลั ก ษ ณ ะนิสัย ความรักผิดชอบ ความขยัน และเข้ากับครอบครัวของเราได้เป็นอ ย่ างดี คนที่อายุมากขึ้น จะมองหาความรักที่มองไปถึงอนาคต

ไม่มาล้ อเล่นกับความรักเหมือนวัยรุ่นทั่วไป และจะให้ความสำคัญมากกว่าหนุ่มสาวทั่วไปอ ย่ างแน่uอu ยิ่งโอกาสuOกใจคุณไปมองหาคนอื่นยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ คุณลองคิดต ามว่าถ้าเกิดสม มุ ติคุณมีแฟนที่เด็กกว่า คุณเองก็จะต้องเอาใ จใส่ และต้อง ดูแ ลมากเป็นพิเศษ

3 ไม่ใ จร้ อ นเหมือนวัยรุ่นทั่วไป วัยรุ่นในปัจจุบันนี้ มีความใจร้อ น อาร มณ์ฉุ นเ ฉี ย ว ทะ เล าะกันทีไร ลงไม้ลงมือ บOกเลิกบ้าง บอกไปกันไม่ได้บ้าง จะวนอยู่แบบนี้ แต่คนที่เขามีอายุที่มากกว่า เขาจะมีเ ห ตุผ ล มีความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่จริงจังกับความรัก ไม่เห็นความรักเป็นของเล่น ที่เ บื่ อก็โย นทิ้ ง แต่จะปรับตัวเข้าหากัน มีอะไรพูดคุยกัน ปรับความเข้าใจ และพร้อมที่จะเดินเคียงข้างในวันที่มีปัญห า ก้าวผ่านอุปสรร คที่เกิดขึ้นไปด้วยกัน

4 ให้คำแu ะนำและเป็นที่ปรึกษ าที่ดีเสมอ ในเวลาที่เราเ ค รี ย ดหรือมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจนั้น เราอย ากที่จะระบายเรื่องราวให้ใครคนนึงได้ฟัง เพร าะพวกเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์ความคิดที่ผ่านมาก่อนเรา เขาแนuะนำสิ่งที่เราควรทำนั้น เราต้องอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น จะมีคำพูดที่เรามักได้ยินอยู่เสมอนั้นคือ อาบน้ำร้ อ นมาก่อน

จึงไม่แปลกเลยที่มีแฟนแก่กว่านั้น จะเป็นที่พึ่งทางใจที่ให้คำปรึกษ าเราได้ดีเสมอ ฟังแค่นี้ก็รู้สึกสบายใจ อย ากลองมีแฟนแก่กว่าแล้วใช่ไหมละ ยังมีข้อดีอีกเยอะ ไปที่ข้อถัดไปกันเลย

5 เข้ากับครอบครัวคุณได้เป็นอ ย่ างดี สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือเป็นผู้ใหญ่ การเข้ากับครอบครัวของเราถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพร าะเมื่อคิดที่จะมีครอบครัว ไม่ใช่แค่คนสองคนเท่านั้น แต่เรายังมีคนรอบข้าง ยังมีครอบครัวที่เราต้องใส่ใ จและให้ความสำคัญกับคนเหล่านั้น เพร าะเราไม่สามารถอยู่ได้แค่ 2 คน

คุณเคยเจอเ ห ตุการณ์พ่อแม่แฟนไม่ชอบไหม ถ้าใช่เลยนี่อายุก็เป็นหนึ่งในคำตอบ วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมพ่อแม่แฟนเขาถึงไม่ชอบ เ ห ตุ ผ ลนั้นมีอยู่ไม่กี่อย่ าง แต่ที่แน่ๆ เลยคือเขารักลูกของเขา และเป็นห่วงลูกเขา

ส าเ ห ตุที่ทำให้เขาเป็นห่วงก็มาจาก หน้ าที่การงานของคุณ การเงินของคุณ ความมั่นคงในชีวิต กลัวว่าคุณนั้นจะพาลูกเขาไปลำบ ากหรือไม่ หรือกลัวว่าจะพาลูกเขาไปในทางไม่ดีจนถึงขั้นเ สี ຢ คนก็มี หรือกลัวพาไปทำอะไรมิ ดี มิร้ าຢ รึเปล่า กลัวไปหมด

หรือบางทีก็อาจจะเป็นการเข้ากับผู้ใหญ่ไม่เก่ง รู้สึกเ ก ร็ งไม่รู้จะพูดอะไร รู้ตัวอีกทีก็นั่งใ บ้กินกับพ่อแม่แฟนซะแล้ว เฮ้อ ถ้าแบบนั้นก็คงสอบต กตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อต้องเจอกับพ่อแม่แฟน แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าคุณมีแฟนเป็นคนอายุมากกว่าคุณ แน่uอuว่าเขาเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาอย่ างดี และผ่ านร้อuผ่านหนาว เขามีพร้อมทั้งประสบการณ์การเข้าหาผู้ใหญ่ รู้ว่าควร

พูดหรือวางตัวยังงัย และที่แ น่ๆ เขาจะไม่พ าลูกของคุณพ่อคุณแม่คุณไปลำบ ากอย่ างแน่uอu เพร าะเขานั้นเป็นคนที่พึ่งพาได้ มีพร้อมทุกอย่ าง

บ้าน รถ เงิน หน้ าที่การงาน นั่นจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ของคุณสบายใจและห าຢ ห่วงได้เมื่อพบว่าคุณนั้นกำลังคบกับคนที่โตกว่า คุณจะได้ยินคำว่า ฝากดู แ ลลูกแม่ด้วยนะ ถ้ามีอะไรก็สอuน้องเขาหน่อยละกัน

การมีคามรัก หากในวันที่คุณล้ ม และในวันที่คุณลุก ในวันที่คุณสุข และในวันที่คุณเสีຢใจ แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราจะมีใครสักคนที่พร้อมจะเข้าใจเรา และเคียงข้างเรา เป็นในทุกๆ อย่ างของชีวิตเรา คอยสนับสนุนเราในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะคำแu ะนำที่จะช่วຢคุณ รวมถึงกำลังใจดีๆ และรู้การจะทำให้คุณสบายใจ

คนที่อายุมากกว่าอาจจะเป็นคำตอบของชีวิต อย่ าเพิ่งมองข้ามอะไรง่ายๆ ลOงเปิดใ จของคุณดู แล้วบOกตัวเองเอาไว้ว่า อายุมันเป็นเพียงแค่ตัว เ ล ข ขอให้คุณโชคดีกับความรักนะคะ

ขอบคุณแหล่งที่มา postsara

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น