WHAT'S NEW?
Loading...

4 วันเกิดนี้ หลัง 16 มิถุนา หนีไม่พ้ น รวยการเงินอู่ฟู่ จนคนอิจฉา ดวงดีจะพ้นภัยคนคิดร้ายจะพ่ายแพ้ สบายตอนแก่

Advertisements

Advertisements

4 วันเกิดนี้ หลัง 16 มิถุนา หนีไม่พ้ น ร ว ย การเ งิ นอู่ฟู่ จนคน อิ จ ฉ า ด ว งดีจะพ้น ภั ย คนคิดร้ ายจะพ่ าย แ พ้ สบายตอนแก่

อัuดั บที่ 4 ท่าuที่เกิดวันเสาร์

เ มื่ อปี 2561 ที่ผ่านมาพื้นชะต าลุ่มๆดอน มาโดยตลอด แต่ปีนี้กลับดีอย่ างน่าตกใจ ด วงชะต าเหมือนห นูตกถัง ข้าวสา ร จะได้เจอคนดี มีฐานะเข้ามาอุปถัมภ์

แต่หลัง 16 มิถุนายนไปจนถึง 1 พฤศจิก า เป็นต้นไป ด วงชะต าด้านเงิ นทองท่านจะพุ่งแรงมาก ใครค้าขาย ก็จะค้าขายง่ายขึ้น ยอดขายโตกว่าแต่ก่อนแบบผิกปกติเลย

ทั้งค้าขายปกติและค้าขายอออนไลน์ ยอดขายกำไรต่อเดือนหลายแ ส นบ าทเลยทีเดียว คนทำงานบริษัทผลงานก็จะไปเข้าต าหัวหน้ าและเจ้านายมากขึ้น มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งและเงิ นเดือน ด้านการเ สี่ ย งโชค หญิงพิการที่ขายลอตเตอรี่ต ามห้างสรรพสินค้า จะให้โชคท่าน มีโอกาสถูกรางวัลเป็นล้ าน

จะได้ออกรถป้ายแดง และด วงท่านจะดีย าวๆจนถึงปลายเดือนเมษาเลย อ่ า นแล้วดี แ ช ร์เก็ บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเ ท อ ญ ส า ธุ

อัuดั บที่ 3 ท่าuที่เกิดวันจันทร์

ห้ ว งเวลาที่ผ่านมา ด วงชะต าของท่านจะมีปัญห ากับคู่ครองกับคนรักบ่อยและถี่ขึ้น ให้ร ะวั งเรื่องการใช้คำพูดคำจาที่ไม่ถนอมน้ำใจกันและการลงไม้ลงมือกัน

แต่แม้ด วงความรักท่านจะไม่ค่อยดี แต่ด วงโชคลาภท่านพุ่งมาเป็นอัuดั บ 1 เลย แต่หลัง 16 มิถุนายนไปจนถึง 16 พฤศจิก า

เป็นต้นไป จะได้รับโชคลาภจากการเ สี่ ย งโชคสูง แนะให้ลองซื้อลอตเตอรี่จากหญิงกลางคน อวบ ขาว ต ามตลาดโต้รุ่ง โดยให้แม่ค้าหยิบให้สักใบ แล้วที่เหลือท่านค่อยหยิบเอง ด วงชะต าท่านมีเกณฑ์สูงมากที่จะถูกรางวัลหลายแ ส นบาท

จนถึงรางวัลใหญ่หลักล้ านเลยทีเดียว สามารถช่วยให้ท่านเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ปลดห นี้ ปลดสิน มีบ้านมีรถ

แต่ให้ระ วั งเรื่องการพูดจาให้ร้ า ยหรือนิ นท าผู้อื่นลับหลังทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริง แต่พูดไปเพร าะไม่ชอบหน้ ากันหรือเคยมีเรื่องกันมาก่อน

หากยังอ า ฆ าตแค้นไม่ปล่อยวาง นั่นจะทำให้ด วงเฮงของท่านค่อยๆหมดไปก่อนเวลาอันควร ด วงท่านจะดีย าวๆ อ่ า นแล้วดี แ ช ร์เก็ บไว้นะ

เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเ ท อ ญ สา ธุ

อัuดั บที่ 2 ท่านที่เกิดวัuอังคาร

ห้ ว ง เวลาที่ผ่านมา ด วงชะต าของท่านมักถูกรุมเร้าด้วยโ ร คเค รี ย ดจากทั้งคนรักและญาติพีน้อง ทำให้รู้สึกหงุดห งิ ดเ ค รี ย ดและไม่โอเคกับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้

ยิ่งไปคุยไปปรึกษากับเพื่อนเรื่องอาการ ก็ยิ่งเ ค รียดจิ ตต กไปกันใหญ่ แต่หลัง 16 มิถุนายนไปจนถึง 1 ตุลาคมเป็นต้นไป ชีวิตท่านจะเข้ารอบเข้ารอยมาก

หน้าที่การงานเจ้านายจะขึ้นเงิ นเดือนให้ ตำแหน่งก็ขยับสูงขึ้นอีกขั้น ความเ ค รี ย ดจะเริ่มลดน้อยลง และด วงท่านมีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากการเสี่ ยงด วงลุ้นโชค

จากการส่งฉลากสินค้าไปลุ้นโชคต ามหน้ าหนังสือพิมพ์และต ามรายการทีวี จะได้รับรางวัลเป็นรางวัลมูลค่าหลักแ ส น แต่น่าเสี ยดายที่หลายคนมีด วง

แต่กลับไม่อย ากอย ากลุ้นอย ากส่ง เพร าะมักคิดว่าตัวเองคงไม่ได้หรอก และเตือนไว้เรื่องคำพูดคำจา อย่ าเผลอไปพูดจาหย า บค า ยกับบิดาม ารดา เด็ ดข า ด แม้จะเคยชินและติดจากการคุยกับเพื่อนมา แต่พอเวลามาอยู่กับบิดาม ารดาต้องร ะวังคำพูดให้มาก เพร าะนั่นจะทำให้ด วงเฮงของท่านค่อยๆหมดไปก่อนเวลาอัuควร ด วงท่านจะดีย าวๆจนถึงต้นเดือนเมษาเลย

อ่า นแล้วดี แ ช ร์เก็ บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอ แต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมาย ด้วยเ ท อ ญ ส าธุ

อัuดั บที่ 1 ท่านที่เกิดวัuอาทิตย์

ห้ ว งเวลาที่ผ่านมา ด วงชะต าท่านไม่ค่อยสู้ดี มาตลอด ทำงานเหมือนจะดีจะดี จู่ๆก็เกิดเบ าะแ ว้ งกับเพื่อนร่วมงาน มีศั ต รูในที่ทำงาน มีคนแอบซุบซิบนิ น ท าเรื่องเราลับหลัง มองหน้ ากันไม่ค่อยติด ทำให้ชีวิตท่านจมดิ่ง มีแต่ความเ ค รี ย ด ทำงานไม่มีความสุข จนแทบไม่อ ย ากตื่นไปทำงานในทุกๆเช้า

แต่หลัง 16 มิถุนายนไปจนถึง 16 ตุลาคม เป็นต้นไป ชีวิตของท่านจะค่อยๆดีขึ้น ต ามลำดั บ เพื่อนที่ทำงานจะเข้าใจเรามากขึ้น ศั ต รูในที่ทำงานจะแพ้ภั ยตัวเอง

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ ยงโชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูง มาเร่ขายล็อตเตอรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้ อย่ าปฎิเสธ ด วงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแ ส น เอาเงิ นนั้นไปตั้งตัว ปลดห นี้ปลดสินได้เลย

แต่ระ วังการเรื่องโ ก งเงิ นเพื่อน หากเพื่อนฝากซื้อของควรคินเงิ นทอนเพื่อนให้ครบ เพร าะหากคืนเงิ นทอนเพื่อนไม่ครบ อย่ าคิดว่าแค่บ าทส อ งบ าท เพร าะนั่นจะทำให้ด วงเฮงของท่านค่อยๆหมดไปก่อนเวลาอันควร ด วงท่านจะดีย าวๆจนถึงพฤษภาคมเลย

อ่ า นแล้วดี แ ช ร์เก็ บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่าน จะได้อ่ า นไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมาย ด้วยเทอ ญส า ธุ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น