WHAT'S NEW?
Loading...

อย่าเลื่อนผ่านแค่อ่านและแชร์ก็ได้บุญใหญ่ ร่วมทำบุญถวายค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์ที่อาพาธ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครอง เทวดารักษา ร่ำรวยเงินทอง

Advertisements

Advertisements

เชิญร่วมบุญถวายค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธทั่วไทย อานิสงส์การบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภิกษุสามเณรอาพาธ
– ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

– อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้

– เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม

– สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี

– เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้

– จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคลแก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

– คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด

– ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร

– ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน

– ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก

– จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูแล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว

– มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้

– จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง

– จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

– จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี ได้พบพระเครื่องพระบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่เจอพระปลอม ไม่เจอพระเก๊ พระทุศีล

– จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย

– จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรม

– ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน

– ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้

เบอร์บัญชีธนาคารเพื่อร่วมบุญถวายค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธทั่วไทยดังต่อไปนี้

1 ร.พ. สงฆ์ กรุงเทพ

โทร02-2471825-6, 023544310

ธ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

เลขบัญชี 013-1-85026-1

ชื่อบัญชี ” เงินบริจาคบำรุง ร.พ. สงฆ์ ”

( หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนที่เบอร์ 02-3544273 )

หลังแฟกซ์ใบโอนแล้วประมาณ 1 เดือนจะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุก็ได้ 4 วัตถุประสงค์

ค่าภัตตาหารและเลือด, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ และบำรุงทั่ว ๆ ไป

เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้นำไปรักษาพระสงฆ์อาพาธทันที

2 มูลนิธิ ร.พ. สงฆ์ กรุงเทพ

โทร 02-3544288 02-3544278

02-6409537 02-3544293 ต่อ 4111 5125

ธ. ทหารไทย สำนักพหลโยธิน

เลขบัญชี 001-2-46180-2

ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. สงฆ์ ”

( หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนทีเบอร์ 02-6449779 )

หลังแฟกซ์ใบโอนแล้วประมาณ 2 สัปดาห์จะได้ใบอนุโมทนาบัตร

[ 1,000.- บาทขึ้นไปตั้งชื่อกองทุนได้ จะได้รับใบเสร็จรับเงินและสะสมไป เมื่อไรถึง 5,000.- บาทจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรอย่างแข็ง ]

หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุก็ได้ มีหลายวัตถุประสงค์

ค่าภัตตาหารและเลือด, ค่ายา, ค่ารักษา, ค่าเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์และบำรุงทั่ว ๆ ไป

เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้เฉพาะดอกผลเท่านั้น

…………………………………………………………………………………………………

3 ร.พ. จุฬาฯ

ตึกวชิรญาณวงศ์ ( หอสงฆ์อาพาธจุฬา )

โทร 02-2564505, 02-2564382

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

เลขบัญชี 045-2-88000-6

ชื่อบัญชี ” สภากาชาดไทย ”

เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์

1.ระบุ 430-0321 ” กองทุน 90 ปีเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ายาสำหรับพระภิกษุอาพาธ และ ผู้ป่วยอนาถา ”

2.ระบุ 422-0075 ” ค่ายา-เวชภัณฑ์-อุปกรณ์การให้โลหิตพระภิกษุอาพาธ ”

ร.พ. จุฬาฯ แฟกซ์ 02-2517901

หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบเสร็จรับเงิน

1,000.- บาทขึ้นไปรับใบอนุโมทนาใบใหญ่อย่างแข็ง

20,000.- บาทขึ้นไปเมื่อแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมรูปมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย ได้รับสิทธิมากมายทั้งจาก ร.พ. จุฬาและ ร.พ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

เช่น การลดราคาค่าห้องพักเมื่อเป็นผู้ป่วยในเป็นต้น

………………………………………………………………………………………

4 ร.พ. ศิริราช

โทร 02-4198514-7 ศิริราชมูลนิธิ

ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอัมรินทร์

ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขบัญชี 157-1-08108-3

ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”

4.1

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน

เลขบัญชี 016-3-00049-4

ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”

4.2

ธ. ทหารไทย สาขาราชดำเนิน

เลขบัญชี 002-2-60700-6

ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”

4.3

ธ. กรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน

เลขบัญชี 211-0-15555-9

ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”

4.4

ธ. กรุงไทย สาขาปิ่นเกล้า

เลขบัญชี 031-004905-9

ชื่อบัญชี ” ศิริราชมูลนิธิ ”

เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ว่า

เพื่อพระอาพาธศิริราช

ที่เบอร์แฟกซ์ โทร 02-4112423

………………………………………………………………………………………

5 ร.พ. วิชัยยุทธ

โทร 02-6186200

ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขาคลองประปา

ประเภทบัญชีฝากประจำ 12 เดือน

เลขบัญชี 053-2-07758-2

ชื่อบัญชี ” มูลนิธิเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ ร.พ. วิชัยยุทธ ”

” MOONLANITHIPHUEPRAPISU… ”

แฟกซ์ 02-2781017

………………………………………………………………………………………

6 ที่พักสงฆ์ ก.ม. 27

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อพระผู้ดูผมยังไม่ได้รับอนุญาตให้โพสต์ได้

ธ. กรุงเทพฯ สาขาประชาชื่น

เลขบัญชี 193-0-10107-4

ชื่อบัญชี ” มูลนิธิจันทสาโร ( หลุยส์ ) ”

หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาโทรศัพท์กราบเรียนถามพระว่าจะให้ทำอย่างไร หรือเขียนจดหมายถามพระ ที่อยู่ 75/15 ซอยแข็งขัน 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 64 กทม

………………………………………………………………………………………

7 ร.พ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย

โทร 055-659072

ธ. กรุงเทพฯ สาขาทุ่งเสลี่ยม

เลขบัญชี 460-0-02275-2

ชื่อบัญชี ” วัดพิพัฒน์มงคล ”

หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาสอบถามก่อน

จุดเด่นของหอสงฆ์อาพาธ ร.พ. ทุ่งเสลี่ยมคือการใช้แพทย์แผนไทยเข้าร่วมการรักษาด้วย เบอร์บัญชีนี้เป็นการสร้างอาคารหอสงฆ์อาพาธแบบชั้นเดียว จำนวน 30 เตียง งบประมาณ 9 ล้านบาท

( หากเงินเกินค่าก่อสร้างจะนำไปใช้ในการรักษาพระภิกษุสงฆ์และประชาชนต่อไป )

จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ ท่านที่ร่วมทำบุญตั้งแต่ 1,000.- บาทขึ้นไปทางวัดพิพัฒน์มงคลจะมอบพระที่สะสมให้เป็นของที่ระลึก

ขณะนี้ตึกสงฆ์อาพาธใกล้เสร็จแล้ว หากแต่ยังขาดปัจจัยค่าอาคารอยู่

กำหนดการเปิดใช้อาคารสงฆ์อาพาธของ ร.พ. ทุ่งเสลี่ยม จะทำการเปิดให้บริการประมาณต้นปี 2553

เมื่อโอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 055-659198

หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

………………………………………………………………………………………

8 ร.พ. เลย

อาคารสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยใน 6 ชั้น 126 เตียง

พื้นที่ใช้สอย 6,277.5 เมตร จำนวน 1หลัง

ใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 2 ปี (ปีงบประมาณ 2552-2553)

งบประมาณการก่อสร้าง 70 ล้านบาท

โดย พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

ประธานที่ปรึกษาโครงการ

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาภูเรือ ( จ. เลย )

เลขบัญชี 758-2-00777-4

ชื่อบัญชี ” วัดป่าม่วงไข่ ”

ดำเนินการโดย หลวงพ่อขันตี ญาณวโร

8.1

ธ. กรุงไทย สาขาเลย

เลขบัญชี 403-1-06404-7

ชื่อบัญชี โรงพยาบาลเลย

ในการโอนเงินเข้าบัญชีนี้ ต้องแจ้งทุกครั้งว่าเป็นการทำบุญสร้างหอสงฆ์อาพาธ

ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตรหรือใบตอบรับสามารถแฟกซ์แจ้งที่หมายเลข FAX : 042-862147

ทางโรงพยาบาลจะจัดส่งให้ตามชื่อที่อยู่และใบนำฝากที่ท่านแจ้ง

………………………………………………………………………………………

9 ตึกพิเศษสงฆ์ 94 ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร ( 2 ) ร.พ. ศรีสมเด็จ

โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 043-508151 หรือ 3

( ขอสัญญาณแฟกซ์ หากไม่มีคนรับจะเป็นออโต้ )

หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

วันที่ 3 พ.ค. 2553 จะมีพิธีมอบตึกสงฆ์อาพาธ

แต่ยังสามารถบริจาคในส่วนอุปกรณ์การแพทย์ได้อยู่ ( ยังไม่จำกัดเวลาการบริจาค )

ตึกศรีมหาวีโร 2 และอุปกรณ์การแพทย์

ขอเชิญร่วมสมทบทุนก่อสร้างตึกศรีมหาวีโร 2 และอุปกรณ์การแพทย์

ณ วัดประชาคมวนาราม ( วัดป่ากุง ) สำนักงานมูลนิธิหลวงปู่ศรีมหาวีโร

สถานที่ก่อสร้าง ร.พ. ศรีสมเด็จ

ธ. ทหารไทย สาขาร้อยเอ็ด

เลขบัญชี 368-2-49705-6

ชื่อบัญชี ” พระเจดีย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ”

บัญชีนี้จะนำปัจจัยไปสร้างตึกสงฆ์ศรี มหาวีโร 2 ด้วย

และ ธ. กรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขบัญชี 411-0-79328-9

ชื่อบัญชี ” ตึกสงฆ์ศรี มหาวีโร 2 ”

บัญชีนี้ใช้ปัจจัยสร้างเฉพาะตึกสงฆ์ศรี มหาวีโร 2 และอุปกรณ์การแพทย์

พระภิกษุผู้ประสานงานโทร 089-2752059

………………………………………………………………………………………

10 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น

ธ. ทหารไทย สาขาบ้านผือ

เลขบัญชี 362-2-36452-3

ชื่อบัญชี ” กองทุนหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ร.พ. ศรีนครินทร์ ในอุปถัมภ์วัดป่านาคำน้อย ”

บัญชีนี้อยู่ในการดูแลของหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย

10.1 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่บัญชี 551-408797-6

ชื่อบัญชี ” มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ”

” LUANGPOOMUN P… ”

ทุกเดือนจะเบิกจ่ายค่ายา ค่ารักษาพระอาพาธจากบัญชีนี้ก่อน

10.2 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น

โทร 043-366331

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา ม. ขอนแก่น

เลขบัญชี 551-2-99665-8

ชื่อบัญชี ” หอสงฆ์ตึก 19 ชั้น ”

บัญชีนี้หากไม่แจ้งวัตถุประสงค์จะใช้ในการซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอสงฆ์

( หรือแจ้งเพื่อต้องการให้ใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับสงฆ์อาพาธ )

10.3 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา ม. ขอนแก่น

เลขบัญชี 551-2-450767

ชื่อบัญชี ” กองทุนหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีเพื่อหอสงฆ์อาพาธ ”

กองทุนนี้จะถูกใช้เมื่อกองทุนอื่นเหลือน้อย

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

นายนิโรจน์ ประจุดทะสี โทรศัพท์ 043-202-606 และ 043-366-335

โอนแล้วขอสัญญาณแฟกซ์เบอร์ 043-202606 และ 043-366335

หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

………………………………………………………………………………………

11 ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ จ. อุบลราชธานี

โทร 045-319300-98

ธ. กรุงเทพฯ สาขาบางรัก

เลขบัญชี 242-0-14567-0

ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”

11.1

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

เลขบัญชี 026-411418-8

ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”

11.2

ธ. ออมสิน สาขาสาทร

เลขบัญชี 00-0017-20-051732-5

ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”

11.3

ธ. กรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม

เลขบัญชี 071-1-22388-2

ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”

11.4

ธ. กสิกรไทย สาขายานนาวา

เลขบัญชี 013-2-64636-8

ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”

11.5

ธ. กรุงไทย สาขาสี่แยกกิโลศูนย์ จ. อุบลราชธานี

เลขบัญชี 287-1-09806-9

ชื่อบัญชี ” มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ”

โอนแล้วแฟกซ์ 02-6739940-1

หลังรับแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

โทรศัพท์ 045-319399, 02-6739940-3

( รายการนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารส่วนสุดท้ายและสวนสมุนไพรไทยที่ต่อไปภายภาคหน้าอาจเป็นแพทย์ทางเลือกอีกแผนหนึ่ง )

สำนักงานมูลนิธิ ร.พ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เลขที่ 1648 อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เช็ค/ดร๊าฟ สั่งจ่ายในนาม

” มูลนิธิ ร.พ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ”

ธนาณัติ ปณ. กลาง 10501 สั่งจ่ายในนาม

” มูลนิธิ ร.พ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ”

………………………………………………………………………………………

12 ตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. อุดร

10 ชั้น 200 ล้านบาท

ขณะนี้ทราบว่าได้เงินทำบุญ 335 ล้านบาทแล้วเมื่อ 30 มี.ค. 2553

ค่าอุปกรณ์การแพทย์อีกประมาณ 300 ล้านบาท

รวมเป็นประมาณ 500 ล้านบาท

โทร 042-348890 042-282258

12.1

ธ. กสิกรไทย สาขาเอกมัย

เลขบัญชี 059-2-50100-9

ชื่อบัญชี ” ผ้าป่า 84,000 กอง ร.พ. อุดรธานีโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ”

” PHAPA 84,000 UNIT UDONTANEE HOSPITAL … ”

หรือ 12.2

ธ. กสิกรไทย สาขาอุดรธานี

เลขบัญชี 110-2-20733-3

ชื่อบัญชี ” ผ้าป่า 84,000 กอง ร.พ. อุดรธานีโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ”

หรือ 12.3

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาอุดร

เลขบัญชี 510-4-18734-8

ชื่อบัญชี ” ผ้าป่า 84,000 กอง ร.พ. อุดรธานีโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ”

( โอนต่างสาขาไม่เสียค่าบริการ ถามได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร )

แฟกซ์ 042-244249

………………………………………………………………………………………

13 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

โทร 02-4122752

ธ. กรุงเทพฯ สาขาบางกอกน้อย

เลขบัญชี 119-0-20013-7

ชื่อบัญชี ” น.ส. มานี ตั้งตรงจิต ”

โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด หากไม่ชัดบัญชีนี้จะเป็นค่ารถ ค่าเดินทางแก่พระ หรือค่าฟอกเลือด หรืออื่น ๆ

13.1 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ธ. กสิกรไทย สาขาพรานนก

เลขบัญชี 019-2-27502-4

ชื่อบัญชี ” มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ”

โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด หากไม่ชัดบัญชีนี้จะเป็นค่าจัดถวายภัตตาหารเลี้ยงพระที่มาพักหรือค่าอื่น ๆ

13.2 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ธ. นครหลวงไทย สาขาจรัลสนิทวงศ์ 35

เลขบัญชี 048-2-31975-9

ชื่อบัญชี ” น.ส. มานี ตั้งตรงจิต ”

บัญชีนี้หากโอนแล้วไม่แฟกซ์แจ้ง เงินบริจาคในบัญชีนี้จะถูกนำไปใช้เกี่ยวกับพระสงฆ์อาพาธโดยตรง เช่น ค่าฟอกไต ( พระภิกษุที่ล้างไตสัปดาห์ละ 2 ครั้ง )

ค่ารถค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะที่มูลนิธิใช้รับส่งพระอาพาธฉุกเฉินไป ร.พ. ศิริราชพยาบาล เมื่อค่อยยังชั่วก็ย้ายไปอยู่ ร.พ. สงฆ์

13.3 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ทางมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้วางมัดจำที่ดินไว้ 341 ตรว. เป็นเงิน 500,000.- บาท ถึงวันที่ 24 ก.ย. 2552 ได้รับเงินบริจาคเพื่อการนี้แล้ว 1 ล้านบาทเศษ

ยังขาดปัจจัยอีกประมาณ 14 ล้านบาท จะถึงกำหนดโอนเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2553 จึงหวังในความศรัทธาที่ทุกท่านได้มอบให้แก่มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตที่ได้รับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วไป

โดยเฉพาะสายหลวงปู่มั่นและสายวัดป่า

จึงขอเรียนเชิญท่านที่มีกำลังศรัทธา กำลังทรัพย์ร่วมทำบุญเพื่อซื้อที่ดินเพิ่ม โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ธ. กรุงเทพ สาขาแม็คโครจรัลสนิทวงศ์ 37

เลขบัญชี 086-0-18034-8

ชื่อบัญชี ” น.ส. มานี ตั้งตรงจิต ”

หรือ

13.4

ธ. กรุงไทย สาขาแม็คโครจรัลสนิทวงศ์ 37

เลขบัญชี 864-0-03399-4

ชื่อบัญชี ” น.ส. มานี ตั้งตรงจิต ”

บัญชีทั้ง 2 เลขด้านบนนี้ใช้เฉพาะการซื้อที่ดินเพิ่มให้แก่มูลนิธิเท่านั้น

………………………………………………………………………………………

14 ร.พ. ไทยนครินทร์ ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 3.5

โทร 02-3612727 ต่อ 3316

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาบางนา-ตราด ก.ม. 3.5

เลขบัญชี 117-2-06999-4

ชื่อบัญชี ” กองทุนหลวงพ่อพุธ ฐานิโยเพื่อพระอาพาธ ”

” BUDDHA FOUNDATION … ”

โอนแล้วต้องแฟกซ์แจ้ง 02-3612777

………………………………………………………………………………………

15 กองทุนโลกทิพย์

โทร 02-2483291-3

ธ. กสิกรไทย สาขาอโศกดินแดง

เลขบัญชี 049-2-08708-6

ชื่อบัญชี ” มงคล เนินอุไร ”

โอนแล้วต้องแฟกซ์เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ทุกครั้งว่า เพื่อพระอาพาธ

แฟกซ์เบอร์ 02-2466463

( รายการนี้หากมีพระอาพาธไม่มีค่าเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อการรักษาหรือค่าอื่นใด รวมทั้งค่ารักษาสามารถโทรไปแจ้งและขอได้โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องเป็นพระที่ป่วย เพียงแต่ทำตามกติกาของโลกทิพย์เท่านั้น )

………………………………………………………………………………………

16 ร.พ. รามาธิบดี

ตึกใหม่ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิตต์

โทร 02-2011205 02-2012522 02-2011655

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

เลขบัญชี 026-2-58200-0

ชื่อบัญชี ” ศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ ”

โอนแล้วแฟกซ์เบอร์ 02-2011481

( รายการนี้ไม่สามารถระบุว่า เพื่อพระอาพาธได้ เพราะเป็นรายการสร้างตึกใหม่ ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ ตึกนี้สร้างเพื่อสาธารณโดยพระภิกษุสงฆ์สามารถมาใช้ได้ด้วย แต่ไม่สามารถว่าจะระบุให้เฉพาะพระสงฆ์ได้ )

………………………………………………………………………………………

17 ร.พ. บ้านม่วง อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร

สร้างตึกสงฆ์อาพาธ 2 ชั้น 60 เตียง

ธ. กรุงเทพฯ สาขาบ้านม่วง

เลขบัญชี 636-0-19053-9

ชื่อบัญชี ” หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ”

หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท วัดบ้านดงหวาย อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร

………………………………………………………………………………………

18 ร.พ. พิจิตร

ตึกสงฆ์อาพาธและหออายุกรรม

โทร 056-611230 ต่อ 1311

ขณะนี้ตึกสงฆ์อาพาธได้สร้างเสร็จแล้ว 90% เศษ

และปิดรับเงินบริจาคร่วมทำบุญสร้างตึกสงฆ์อาพาธแล้ว

หากแต่ทางโรงพยาบาลยังขาดเงินในการจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตึกสงฆ์อาพาธหลังนี้อยู่ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงได้เปิดบัญชีเพื่อเปิดรับเงินบริจาคร่วมทำบุญจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

และหวังในจิตศรัทธาของทุก ๆ ท่าน โดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ธ. กรุงไทย สาขาพิจิตร

เลขบัญชี 610-0-22081-4

ชื่อบัญชี ” กองทุนซื้อคุรุภัณฑ์ทั่วไปและอุปกรณ์การแพทย์ ”

โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 056-611311

1,000.- บาทขึ้นไปได้รับใบตอบขอบคุณและใบอนุโมทนา

………………………………………………………………………………………

19 หลวงพ่อทอง จันทสิริ ( เจ้าอาวาสวัดอโศการาม )

หลังการผ่าตัดเนื้องอกในกระเพาะอาหาร ท่านต้องฉันยา Glivec 1 เม็ดทุกวัน เม็ดละ 3,891.- บาท

ธ. กรุงไทย สาขาศรีนครินทร์ ก.ม. 14

เลขบัญชี 253-0-11039-5

ชื่อบัญชี ” พระทอง นารีวงษ์ ”

( รายการนี้ไม่ออกใบอนุโมทนานะครับ )

………………………………………………………………………………………

20 หลวงปู่ถนอม ฐิติธัมโมผู้ผจญวิบากขันติบารมี

ชื่อบัญชีคุณอาภา ก้องสนาม

ธ. กสิกรไทย

เลขที่ 523-2-06789-8

………………………………………………………………………………………

21 สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. แม่ทา จ. ลำพูน

22 เตียง งบ 6 ล้านบาท

ค่าอาคาร 5 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์ 1 ล้านบาท

ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และ

ครูบาคำตั๋น ปัญโญ วัดหม่อนปู่อิ่น อ.ดอยหล่อ

ได้เมตตาเป็นประธาน

21.1

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาแม่ทา จ.ลำพูน

ชื่อบัญชี : กองทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ รพ.แม่ทา

เลขที่บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่ 447-2-66049-1

ตอนนี้โรงพยาบาลได้เปิดบัญชีเงินฝากอีกบัญชี ดังนี้

21.2

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ทา จ. ลำพูน

เลขที่ 531-0-09861-5

ชื่อบัญชี “กองทุนตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลแม่ทา”

โรงพยาบาลแม่ทา โทร. 053-976-000

ถึงวันที่ 23 ก.ย. 2552 ได้รับเงินบริจาคแล้วประมาณ 2 แสนบาทเศษ

โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 053-976019

………………………………………………………………………………………

22 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่ ร.พ. สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ร่วมทำบุญสร้างตึกอุบัติเหตุถวายเป็นสังฆทาน เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระสงฆ์จึงบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่อไป ทำให้ได้บุญหลายต่อ

และถ้าท่านต้องการรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อไปลดหย่อนภาษี โปรดส่งสลิปการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ของท่านกลับมาที่หมายเลขแฟกซ์ 02-412-8415

ติดต่อสอบถามได้ที่

พระอาจารย์ทองปาน จารุวณฺโณ 081-290-0519

ผศ. ยุวดี ชาติไทย ( ร.พ.ศิริราช ) 089-816-4343

ร่วมทำบุญได้โดยโอนเงินเข้า

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ชื่อบัญชี ” พระทองปาน จารุวัณโณ ”

เลขที่ 428-1-10285-2

………………………………………………………………………………………

23 รพ. แม่สอด

175/16 ถ. ศรีพานิช อ. แม่สอด จ. ตาก

หอสงฆ์ของ ร.พ. แม่สอดมีห้องพิเศษสำหรับพระภิกษุ 10 ห้องและมีเตียงสำหรับพระภิกษุอาพาธธรรมดาอีก 5 เตียง

ฝ่ายการเงินและพัสดุ

โทร 055-542736

ธ. กรุงไทย สาขาแม่สอด

เลขบัญชี 604-1-52689-4

ชื่อบัญชี ” เงินบริจาคเพื่อ ร.พ. แม่สอด ”

ต้องระบุวัตถุประสงค์ว่า เพื่อพระอาพาธ ร.พ. แม่สอด หรือจะแบ่งย่อยวัตถุประสงค์ดังนี้

บริจาคเพื่อค่ายาม ภัตตาหาร, เวชภัณฑ์หรือรวม ๆ กันเพื่อพระอาพาธ ร.พ. แม่สอด

โทรสาร 055-542735

หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

………………………………………………………………………………………

24 รพ. มหาราชนครเชียงใหม่

110 ถ. อินทวโรรส อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

เลขบัญชี 566-2-02332-1

ชื่อบัญชี ” ทุนนิธิสงฆ์ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ ”

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ

ผู้อำนวยการ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่

งานประชาสัมพันธ์

โทร 053-945672

โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 053-947888 ( งานคลัง )

500.- บาทขึ้นไปได้รับใบตอบรับ

1,000.- บาทขึ้นไปได้รับใบอนุโมทนาบัตร

หลังแฟกซ์ใบโอนแล้วประมาณ 20 วันจะได้รับใบเสร็จรับเงิน

………………………………………………………………………………………

25 ร.พ. สมเด็จพระยุพราชปัว

70 ม.6 ต. วรนคร อ. ปัว จ. น่าน 55120

กองทุนรักษาสงฆ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร 054-791104, 756407 ต่อ 203

โทรสาร 054-791225

………………………………………………………………………………………

26 ร.พ. สงขลา

666 หมู่ที่ 2 ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90100

ธ. กรุงเทพ สาขาห้าแยกจังหวัดสงขลาสะพานติณลสูลานนท์

เลขบัญชี 499-0-45563-8

ชื่อบัญชี ” กองทุนตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. สงขลา ”

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร 074-338100 ต่อ 1939, 1049

โทรสาร 074-480058

หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1-2 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

มูลนิธิตึกพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสงขลา ใคร่ขอให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสิกา ( แม่ชี ) ที่เข้ารับการรักษาที่ ร.พ. สงขลา เตรียมบัตรทอง และ ใบสุทธิ หรือใบบวชของแม่ชี มาแสดงเพื่อใช้สิทธิ

ในกรณีที่ทางโรงพยาบาลสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ ก็จะเลือกใช้สิทธิบัตรทองก่อน ส่วนค่ายาหรือค่าอุปกรณ์ที่บัญชีบัตรทองไม่ครอบคลุม ทางกองทุนตึกสงฆ์อาพาธจะออกในส่วนเกินนั้นให้

ในกรณีใช้บัตรทองไม่ได้ก็จะใช้ใบสุทธิหรือใบบวช โดยกองทุนตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. สงขลาจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เช่นกัน

………………………………………………………………………………………

27 ร.พ. คลองสาน อ. คลองสาน จ. ชัยภูมิ

หลวงพ่อสายทอง ลูกศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร

เมตตาเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์

ดำริสร้างโรงพยาบาลคลองสานขึ้นที่อำเภอคลองสานจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ 40 ล้านบาท ขณะนี้มีผู้ร่วมบุญไปแล้วประมาณ 38 ล้านบาท ยังขาดปัจจัยอีกประมาณ 2 ล้านบาท

กล่องตู้รับบริจาคตั้งอยู่ที่มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จรัลสนิทวงศ์ 37

( ผมยังไม่ทราบเบอร์บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง )

………………………………………………………………………………………

28 “ศ. ทุนนิธิสงเคราะห์ สงฆ์อาพาธ อ.ประถม อาจสาคร”

(pratom foundation)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส)

บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 348-1-23245-9

………………………………………………………………………………………

29 โครงการ:สังฆทานยาสามัญเพื่อวัด/สถานปฏิบัติธรรมที่กันดารทาง EMS

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหายาสามัญประจำบ้านคุณภาพสูงถวายแด่วัด สำนักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรมที่กันดารทมายังสถานพยาบาลได้ลำบาก

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นพ. ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย

e-mail ติดต่อ :rojkajorn@hotmail.com

งบประมาณ: สังฆทาน 1 ชุด รวมค่าจัดส่งและกล่องโดยประมาณ 1,000บาท x100 วัด = 100,000 บาท ( มี waiting list อีก 145 วัด =145,000 บาท

ขึ้นกับงบประมาณว่ามีเพียงพอหรือไม่) จัดส่งแล้ว 200 กว่าวัด/สำนัก

ชื่อบัญชี

นายศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย เพื่องานพระพุทธศาสนา

ธ. ทหารไทย สาขา ร.พ. ภูมิพล

บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 049-276-3230

………………………………………………………………………………………

30 โครงการเพื่อพระอาพาธเป็นค่าเดินทางและค่ายาเพิ่มเติมจากถังสังฆทานยา EMS และค่ารักษาพระใน รพ. เอกชน

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส วังหิน

เลขที่บัญชี 401-661168-1

ชื่อบัญชี สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

เมื่อโอนแล้วต้องแจ้งเพื่อตัดบัญชีได้ถูกต้องที่มือถือ 086-1050222

………………………………………………………………………………………

31 โรงพยาบาลนครพนม

โทร.0-4252-0868 ต่อ 1111, 2222, 3333, 4444

ธ. กรุงไทย (สาขานครพนม)

ชื่อบัญชี “กองทุนปรับปรุงห้องพิเศษสงฆ์”

เลขที่บัญชี 408-035531-9

***********************************************************************

32 รพ. สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

อ. ด่านซ้าย จ. เลย

โทร 042-891314 และ 042-891276

ศูนย์ประกันสุขภาพ รพ. สมเด็จพระบยุพราชด่านซ้าย โทร 042-891276 ต่อ 555

ธ. กรุงไทย สาขาด่านซ้าย

เลขบัญชี 433-1-20727-7

ชื่อบัญชี ” กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”

****************************************************************

33 เชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินเพื่อขยายที่พักสงฆ์สุจิตรา พุทธมณฑล สาย 2 กรุงเทพฯ

ที่พักสงฆ์สุจิตราสร้างขึ้นตามดำริหลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร วัดถ้ำผาบึ้ง จ. เลย ต้องการขยายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อคณะสงฆ์และญาติโยม

จำนวน 1 ไร่ 300 ตารางวา ตรว.ละ 15,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้าน 5 แสนบาท โอนเข้าบัญชี

ธ. กรุงเทพ สาขาวังสะพุง จ. เลย

บัญชีเลขที่ 416-0-68760-6

ชื่อบัญชี พระอาจารย์ไสว งามศิริ

***********************************************************************

หมายเหตุ

คุณหมอ นพ. อนุสรณ์ ปัญญานุภาพ โทรมือถือ 089-4224330 รพ. จุฬา อาสาเป็นแพทย์ที่ปรึกษาคุยกับผู้ป่วยทางโทรศัพท์มือถือแด่พระภิกษุ สามเณร เถร และแม่ชี

ทั่วประเทศไทยโดยไม่ได้คิดค่าตอบแทน

นพ. อนุสรณ์ ปัญญานุภาพยังบอกว่า มีเบอร์โทรศัพท์หมายเลขหนึ่งที่น่าจดและบอกไปยังทุก ๆ คนที่รู้จักรวมทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วย

คือหมายเลข 1669 เพื่อแจ้งในกรณีที่มีกรณีฉุกเฉินหรืออาพาธหนัก ในกรณีหาค่าเดินทางออกจากป่าไม่ได้ สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือ เมื่อหน่วยงานรับทราบแล้วจะได้จัดส่งรถพยาบาลเข้าไปรับถึงสถานที่ที่ต้องการให้ไปรับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น