WHAT'S NEW?
Loading...

อยากให้ทุกคนได้อ่าน หมั่นกรวดน้ำให้เทวดาประตัวบ่อยๆ แล้วชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งดีๆ

Advertisements

Advertisements

อยากให้ทุกคนได้อ่าน หมั่นกรวดน้ำให้เทวดาประตัวบ่อยๆ แล้วชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งดีๆ (พร้อมบทกรวดน้ำ)

ลองทำแแบบนี้ดู บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว ทำแล้วดีกับตัวเรา

เพื่อความสบายอกสบายใจของเรา และช่วยให้เรามีกำลังใจดีๆในชีวิต

สำหรับใครที่กำลังจะเริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิต

บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว ทำแล้วดีกับตัวเรา

บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว (ภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น) เปิดทาง

และช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด

และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน)

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ……………สกุล……………. ได้กระทำในวันนี้

ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์……………………… (เรื่องที่ประสบปัญหา)

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์

ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

หมายเหตุ:

– การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง คือ เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ (ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะแล้วนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้)

– การขอฝากผ่านบารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีไปสิ่งสำคัญมาก

– ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำ

ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

ขอบคุณข้อมูล www.soosana.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น