WHAT'S NEW?
Loading...

ใบลาออกจากความทุกข์ (สละเวลาเพียง 2 นาที แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น)

Advertisements

Advertisements

ไม่สำคัญว่า

…มีทรัพย์มากหรือน้อย…

แต่สิ่งสำคัญคือ…

…ต้องใช้ให้น้อยต่างหาก..

…ชีวิตจึงจะมีเหลือมากกว่าขาดคนจนยิ่งจน…เพราะทำรวย

คนรวยยิ่งรวย…เพราะทำจน

…ทำตัวให้เป็นปกติ…

…ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น..

…ชีวิตก็จะเป็นปกติ…

ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้…ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี

…เป็นคนอาภัพอับโชคที่สุดในโลก…

ยินดีในสิ่งที่ตนได้…พอใจในสิ่งที่ตนมี

…เป็นคนโชคดีที่สุดในโลกอดทนได้…จงอดทน อดใจได้….จงอดใจ

ไม่อดทน ไม่อดใจ….เรื่องเล็กจักกลายเป็นเรื่องใหญ่

คนที่มีความสุข…มิใช่คนที่มีมากที่สุด

แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

ยิ่งมีความต้องการน้อยลง

สมบัติที่มีอยู่เดิม…ก็ดูเหมือนมีมากขึ้น

ความสุขหรือความทุกข์ของชีวิต…บางครั้งเหมือนการมองผ่านกระจก

หากกระจกใสสะอาด…เมื่อมองสิ่งใดย่อมมีแต่ความสุข…ปราศจากความขุ่นมัว

หากกระจกขุ่นมัว…เมื่อมองสิ่งใด…แม้เป็นสิ่งเดียวกัน…ก็มีแต่ความทุกข์ใจ

จงจำไว้ว่า…ความสุขอยู่ไม่ไกล…

เพียงเช็ดกระจกให้ใส…เช็ดใจให้สะอาดเท่านั้นเองทุกข์อยู่ที่ใจ…ทุกข์ของใครก็ของมัน

ทุกข์อยู่ที่ใจ…ใครจะเก็บไว้ก็ช่างมัน

สุขอยู่ที่ใจ…ฉันเก็บมันไว้ทุกวัน

สุขอยู่ที่ใจ…ฉันจะให้กันและกัน

ที่มา : ขอให้ร่ำรวยความสุข…เบญญาวัธน์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น