WHAT'S NEW?
Loading...

เริ่มใช้ 15 ม.ค. นี้ ระบบใบขับขี่บนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

Advertisements

Advertisements

เริ่มใช้ 15 ม.ค. นี้ ระบบใบขับขี่บนมือถือ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมนี้เป็นต้น กรมการขนส่งทางบกจะเปิดใช้งาน ใบอนุญาตขับรถบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยสามารถแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนให้มาดำเนินการเปลี่ยนชนิดหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าบนจอโทรศัพท์มือ

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงข้อมูลส่วนตัว อาทิ ประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล ชื่อผู้ติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น รวมถึงเส้นทางการเดินทาง แจ้งพิกัดพร้อมหมายเลขทะเบียนรถสาธารณะให้แก่บุคคลที่ต้องการทราบ การขอความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะมีการประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา หลังจากยกเลิกใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ กรมขนส่งทางบก มีแผนในการพัฒนาระบบเพื่อรองรับความสะดวกให้กับผู้ที่มีใบขับขี่ทั้งตลอดชีพ และใบขับขี่ชั่วคราว ทุก 2 ปี และ 5 ปี รวมถึงประชาชนที่ต้องการจะสอบใบขับขี่ใหม่ ทั้งใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยให้สามารถโหลดแอพพลิเคชั่น ผ่านมือถือโดยใบขับขี่ 1 บัตร ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งจะสามารถทดแทนการพกพาใบขับขี่ที่ใช้ในปัจจุบันได้ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของบุคคลนั้น ผ่านข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือได้เหมือนใบขับขี่แบบปกติ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทำใบอนุญาตขับขี่ที่มี QR Code ได้ที่กรมการขนส่งทางบกทุกพื้นที่

Cr. ข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ , กรมการขนส่งทางบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น