WHAT'S NEW?
Loading...

แนะนำอานิสงส์ การดูแลพ่อแม่ 10 ประการที่ลูกกตัญญูจะได้รับชีวิตเจริญ

Advertisements

Advertisements

สวัสดีทุกคนหากพ่อแม่ คือ ผู้มีพระคุณสูงสุดเพราะหากไม่มีท่านเราก็ไร้ตัวตนบนโลกใบนี้ เมื่อพ่อแม่มีพระคุณ มากมายปานนี้ลูกจึงควรมีคุณธรรมต่อท่าน คุณธรรม ของลูกเริ่มที่รู้จัก คุณพ่อแม่คือรู้ว่าท่านดี ต่อเราอย่างไรสูงขึ้นไปอีกคือ ตอบแทนคุณท่าน โดยมีการตอบแทน คุณพ่อแม่

แนะนำตาม หลักมงคลที่สิบเอ็ด การที่บำรุง บิดามารดาสามารถแบ่งเป็นสองช่วง คือเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยเหลือ กิจการงาน ของท่าน เลี้ยงดูท่านตอบ เมื่อยามท่านชราดูแลปรนนิบัติ การกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบาย และเอาใจใส่ ช่วยเหลือ เมื่อท่านเจ็ บป่วย

ในเวลาเมื่อท่าน ล่วงลับ ไปแล้วก็จัดพิธีศ พให้ท่านและทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้ท่านอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าเราจะตอบแทน พระคุณท่าน ถึงเพียงนี้แล้ว ยังนับว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับ พระคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ท่านมีต่อเราผู้ที่มี ความกตัญญูกตเวที ต้องการจะสนอง พระคุณท่าน ให้ได้ทั้งหมด พึงกระทำดังนี้เลยคะ

1. หากท่านยัง ไม่มีศรัทธา ในพระพุทธศาสนาก็พยายามชักนำ ให้ท่านตั้งอยู่ใน ศรัทธา ให้ได้

2. หากท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วย การให้ทานก็พยายามชักนำ ให้ท่านยินดี ในการบริจาคทาน ให้ได้

3. หากท่านยังไม่มีศีลก็พยายามชักนำ ให้ท่านรักษาศีล ให้ได้

4. หากท่านยังไม่ทำ สมาธิภาวนา ก็พยายามชักนำ ให้ท่านทำ สมาธิภาวนา ให้ได้ เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา การให้ทาน การรักษาศีล การทำสมาธิภาวนา เป็นประโยชน์โดยตรง และ เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ แก่ตัวบิดามารดา ผู้ปฏิบัติเองทั้งในภพนี้ภพหน้า และ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็น หนทางไป สู่นิพพาน

เราแนะนำอานิสงส์ ของการดูแลพ่อแม่และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูที่จะได้รับมี 12 ประการ ดังนี้เลย

1.ทำให้ แคล้วคลาดภัย ในยามคับขัน

2.ทำให้ เทวดาลงมาพิทักษ์ รักษาผู้ที่ทำ

3.ทำให้ ได้รับการ ยกย่องสรรเสริญ

4.ทำให้ มีความ เจริญก้าวหน้า

5.ถ้ามีลูกก็จะได้ ลูกที่ดี

6.ทำให้มี ความอดทน

7.ทำให้เป็น คนมีสติรอบคอบ

8.ทำให้เป็น คนมีเหตุผล

9.ทำให้ พ้นทุกข์พ้นภัยได้

10.ทำให้ได้ ลาภโดยง่าย

การปรนนิบัติใน มารดาบิดานั้นแลบัณฑิตทั้งหลายย่อม สรรเสริญ เขาในโลกนี้นี่เองเขาละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ ทั้งนี้ สำหรับลูกหรือคนที่เป็น พ่อเป็นแม่ แล้วก็ตามแต่ยังมีพ่อแม่ซึ่งเป็น ปู่ยาตา ยาย ของลูกๆอยู่

แนะหากใครที่รู้ตัวว่า ยังทำหน้าที่ของ ลูกไม่ดีพอ เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สาย กลับบ้านไป ดูแลพ่อแม่เอาใจใส่ท่านให้มากๆด้วย เหมือนกันที่ท่านดูแลเรา รับรองว่าชีวิตของคุณ จะดีขึ้นเจริญขึ้น อีกเยอะ เพราะสิ่งที่ท่านได้รับกลับมา คือ รอยยิ้ม และ ความสุขทางจิตใจ ที่หาจากไหนก็ไม่ได้อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณที่มา : 108resources

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น