WHAT'S NEW?
Loading...

ช่วยได้ ใครนอนไม่หลับลองทำตามนี้

Advertisements

Advertisements

นอนไม่หลับ...ทำอย่างไรดี? นอนไม่หลับ...เป็นโรคชนิดหนึ่ง ที่สร้างความกังวลให้กับผู้ป่วยจำนวนมาก เพราะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่เป็นปกติสุข และยังเป็นตัวก่อเกิดความเครียด โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

ท่านเจ้าคุณปัญญานันทภิกขุ (พระพรหมมังคลาจารย์) กล่าวเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับไว้อย่างน่าฟังว่า "ถ้าหากนอนไม่หลับควรจะดีใจว่า มีเวลาเหลือที่จะทำงาน และอ่านหนังสือได้อีกนาน "

ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) กล่าวว่า "ร่างกายของคนเราเมื่อต้องการพักผ่อน มันก็จะหลับไปเอง ไม่ต้องไปฝืน ไม่ต้องไปใช้ยาใดๆ"

ฉบับนี้ผมจึงนำเสนอท่า "ดัดตนแก้นอนไม่หลับ" เพื่อให้ผู้อ่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนได้นำไปใช้เพื่อการพักผ่อนที่เต็มอิ่ม พร้อมต่อสู้กับปัญหานานาประการที่จะเข้ามาในชีวิต เมื่อกายพร้อม ใจพร้อม ก็ไม่มีสิ่งใดที่เราจะทำไม่ได้

บทความจาก...... เว็บไซต์หมอชาวบ้าน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น