WHAT'S NEW?
Loading...

อย่าทำ นี่คือพฤติกรรมที่นำพาผลเสียต่อสุขภาพ

Advertisements

Advertisements

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนเรามีโอกาสเกิดเพิ่มขึ้น ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป มาดูกันว่าพฤติกรรมเหล่านี้ เราสามารถเลี่ยงได้หรือไม่ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น อะไรที่ไม่ดีไม่ควร เราก็น่าจะปรับพฤติกรรมกันได้

- การบริโภคมากเกินไป

- การบริโภคน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ

- การรับประทานของไม่สุก

- การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา

- ถึงเวลานอน กลับไม่ได้นอน

- ถึงเวลากินข้าว กินน้ำ แต่มีเหตุจำเป็นต้องอด

- การอยู่ในอิริยาบถท่าทางใดท่าทางหนึ่งนานเกินไป

- การใช้กำลังเกินทั้งร่างกายและความคิด ทำงานหนัก เครียด

- การกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ

- การอยู่กับความทุกข์ ความเศร้า

- ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น