WHAT'S NEW?
Loading...

รู้ไว้บ้าง ไขมันจำเป็นกับร่างกาย ...แค่ต้องเลือกให้เป็น

Advertisements

Advertisements

คนที่รักสุขภาพหรือควบคุมน้ำหนัก ลดน้ำหนัก มักจะกลัวกับคำว่าไขมัน หลายคนจึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานไขมัน แต่ไขมันก็อยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่ ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย

ไขมัน มีส่วนสำคัญต่อการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะการทำงานของระบบสมอง รวมถึงการสร้างฮอร์โมน และผิวพรรณ กรดไขมันดีส่งผลดีต่อการทำงานของระบบหัวใจ อาหารที่เรารับประทานมีทั้งไขมันดีและไขมันไม่ดี เราจึงควรเลือกอาหารที่มีไขมันดีและเลี่ยงอาหารที่มีไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

ไขมันดี (HDL) หรือ High Density Lipoprotein คือไขมันไม่อิ่มตัวที่มีความหนาแน่นของไขมันสูง จึงถูกจัดว่าเป็นไขมันที่ดีสำหรับหลอดเลือดแดง เพราะไขมันดีจะป้องกันไม่ให้ ไขมันไม่ดี (LDL) หรือ Low Density Lipoprotein ไปสะสมในหลอดเลือดแดง ซึ่งหากระดับไขมันดีในเลือดต่ำนั้นเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ก่อนที่จะนำมาซึ่งการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไตวาย โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต เป็นต้น ซึ่งการทำงานของไขมันดีจะต่างกับการทำงานของไขมันไม่ดีโดยสิ้นเชิง เพราะ ไขมันไม่ดี จะมีหน้าที่ลำเลียงไขมันจากตับเข้าสู่กระแสเลือดในร่างกายของเรานั่นเอง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น