WHAT'S NEW?
Loading...

เตือนแล้วนะ..อย่านอน โดยการวางโทรศัพท์มือถือไว้ข้างๆตัวเอง เพราะเสี่ยงอันตรายต่อสมองแบบนี้

Advertisements

Advertisements

เตือนแล้วนะ..อย่านอน โดยการวางโทรศัพท์มือถือไว้ข้างๆตัวเอง เพราะเสี่ยงอันตรายต่อสมองแบบนี้

งานวิจัยชิ้นล่าสุดพบว่า แปดในสิบคนมีการนำโทรศัพท์มือถือวางไว้ข้างๆตัวเองในเวลานอนตอนกลางคืน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เพื่อใช้มันตั้งนาฬิกาปลุก
คราวหน้า หากคุณนอนไม่หลับตอนกลางคืน ลองเอามือถือของคุณออกไปจากห้องนอนดู ความใกล้ชิดกับโทรศัพท์มือถือสามารถรบกวนการนอนหลับที่ดีของคุณ

ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ และปัญหาการนอนหลับต่างๆ พยายามนอนอยู่ในห้องที่ไม่มีมือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อื่นๆ การนอนของคุณจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ นอนกับโทรศัพท์มือถืออาจทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ และยังสามารถทำให้เกิดอาการปวดหัวและเวียนหัวได้อีกด้วย

ตามความเห็นของดร.ชาร์ลส์ เซสเลอร์ ปัญหาหลักของโทรศัพท์มือถือคือ แสงประดิษฐ์ของมันส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อร่างกายของเรา สมองของเราจะถูกหลอกให้เชื่อว่าเป็นเวลากลางวัน แสงช่วยกระตุ้นเซลล์ในจอประสาทตา พื้นที่บริเวณรอบๆข้างดวงตาที่ส่งข้อความไปยังสมอง เซลล์ไวต่อแสงจะให้ข้อมูลต่อร่างกายของเราว่ามันเป็นเวลากลางวัน

ข้อมูลจาก...http://line.me/R/home/public/post?id=jlh9928m&postId=1147496110008060019 www.google.co.th

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น