WHAT'S NEW?
Loading...

ลองทำดูนะ..วิธีการอุทิศส่วนบุญแก่เจ้ากรรมนายเวร และ บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

Advertisements

Advertisements

ลองทำดูนะ..วิธีการอุทิศส่วนบุญแก่เจ้ากรรมนายเวร และ บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

การอุทิศส่วนบุญ คือการแบ่งปันความสุข อันเกิดจากการได้ทำความดี เช่น ถวายทาน ทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ ให้แก่บุคคลที่ตนต้องการจะให้
โดยให้แบบเจาะจงผู้รับ เช่น อุทิศใก้แก่มารดาบิดา ญาติสนิทมิตรสหาย โดยการออกนาม และไม่เจาะจงผู้รับ คือแผ่ไปให้โดยรวมไม่ระบุชื่อเสียงเรียงนาม เช่น อุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั่วทั้งจักรวาล เป็นต้น

การอุทิศส่วนกุศลนี้จะได้ผลสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ...

 ๑. ผู้อุทิศทำบุญให้เกิดมีในตนแล้ว ตั้งใจอุทิศส่วนบุญแก่เขา

 ๒. ผู้ที่รับต้องอนุโมทนารับเอา หากไม่อนุโมทนารับเอาก็ไม่ได้รับ

 พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ได้แนะนำการอุทิศอย่างได้ผลไว้ว่า

"ก่อนที่จะอุทิศบุญนั้นให้ตั้งสติ หายใจลึก ๆ ยาว ๆ และอธิษฐานจิตไว้ก่อน อธิษฐานจิตนั้นหมายความว่า ให้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ที่ลิ้นปี่ เมื่อสำรวมกาย วาจา ใจ ได้ตั้งมั่นแล้ว จึงแผ่เมตตาไว้ในใจสักครู่หนึ่ง มีเมตตาดีแล้ว ก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดา ปู่ย่าตายายของเราเป็นต้น ว่าเราได้บำเพ็ญอุทิศกุศลให้แล้ว ได้กุศลแล้ว ขออโหสิกรรม จะรู้สึกปลื้มปีติตื้นตันขึ้นมา ถ้าหากท่านมีสมาธินํ้าตาของท่านจะร่วงเลยนะ ขนพองสยองเกล้าเป็นปีติเบื้องต้น

การแผ่เมตตานั้นต้องมีสมาธิก่อน มีพลังส่ง มีเมตตาในตัวเองก่อน แล้วค่อยแผ่อุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่น จะได้ผล"

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ด้วยเดชแห่งกุศลผลบุญที่เกิดจากการไหว้พระ สวดมนต์พระคาถามหาเมตตาสูตร ทำสมาธิภาวนาในวันนี้ ตลอดทั้งบุญกุศลใด ๆ ทั้งหมดที่ข้าพระพุทธเจ้าได้สร้างสมมาในอดีตชาติ ชาตินี้ และปัจจุบันวันนี้ ไม่ว่าจะเกิดประโยชน์ ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระพุทธเจ้าเองเท่าใด

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทุกองค์ พระอริยบุคคลทั้งหมด ขอได้โปรดคํ้าชู และอุดหนุนคุณมารดาบิดา อุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ ที่มีความผูกพันต่อชีวิตของข้าพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตชาติและชาตินี้ ตลอดทั้งขอได้โปรดคุ้มครองให้ทุกคนในครอบครัว มิตรรักสนิทกัน ศัตรูหมู่มาร บริวาร และทหาร ตำรวจชายแดนที่ดูแลประเทศชาติ คณะรัฐบาล ฝ่ายค้าน ผู้ที่กระทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อนสาราสัตว์น้อยใหญ่ที่เสียสละชีวิตให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าได้กิน เพื่อการดำรงชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งหมดหลุดพ้นจากความทุกข์ ประสบแต่ความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดไป

ขออุทิศส่วนกุศลไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมด ไม่ว่าเกิดแล้วก็ดี ยังเป็นวิญญาณล่องลอยก็ดี ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะทางตรง ทางอ้อมทุกภพชาติและชาตินี้ก็ดี ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมดได้โปรดมาอนุโมทนา และเมื่ออนุโมทนาแล้วขอได้โปรดอโหสิกรรมโทษทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วย

และกรรมเวรใดที่ท่านทั้งหลายได้เคยกระทำต่อข้าพระพุทธเจ้าทุกภพชาติและชาตินี้ ข้าพระพุทธเจ้าก็อโหสิกรรมโทษให้แก่ท่านทั้งหลายด้วยเช่นกัน สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนจองกรรมจองเวรแก่กันและกันเลย จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นตลอดไปด้วยเทอญ

 และขอแผ่ส่วนกุศลแด่ทวยเทพทุกพระองค์ใน ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน และทุก ๆ พระองค์ที่ดูแลพระศาสนาทุกหนทุกแห่งและที่ดูแลรักษาชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ก็ดีทั้งสากลพิภพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์ทุก ๆ พระองค์ พระอินทร์ พระพรหม ยม ยักษ์ คนธรรพ์ นาคา แม่พระพาย แม่พระเพลิง แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พญายมราช นายนิรยบาล ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔  สิริพุทธอำมาตย์ชั้นจาตุมหาราชิกาเบื้องบนสุดจนถึงภวัคคพรหม พระภูมิเจ้าที่ ทั้งที่เป็นผีบ้านผีเรือน ทั้งที่บ้านและที่ทำงานของข้าพระพุทธเจ้า และอเวจีขึ้นมาจนถึงโลกมนุษย์สุดรอบขอบจักรวาล อนันตจักรวาล

และขอแผ่ส่วนกุศลแด่องค์พระสยามเทวาธิราชทุก ๆ พระองค์ท่าน ตลอดทั้งพระมหากษัตริย์ไทย วีรกษัตริย์ไทย ขอถวายพระราชกุศลแด่ทุกพระองค์ จงมากล้นด้วยบุญญาธิการ มากล้นด้วยฤทธิ์เดชและพระบารมียิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://suadmondaily.blogspot.com/2013/01/blog-post_3892.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น