WHAT'S NEW?
Loading...

สาวๆอ่านไว้..มะเร็งรังไข่ ภัยร้ายที่คุณผู้หญิงไม่ควรมองข้าม

Advertisements

Advertisements

สาวๆอ่านไว้..มะเร็งรังไข่ ภัยร้ายที่คุณผู้หญิงไม่ควรมองข้าม

โรคมะเร็งรังไข่เกิดจากอะไร? ปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุแน่นอนที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งรังไข่ แต่แพทย์เชื่อว่า น่ามาจากหลาย ปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน ที่สำคัญ เช่น จากสารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อม หรือ จากอาหาร การมีความผิดปรกติของฮอร์โมนในร่างกาย และความผิดปรกติในพันธุกรรมชนิดไม่ถ่ายทอด

รังไข่เป็นมะเร็งได้กี่ข้าง? เป็นมะเร็งข้างหนึ่งแล้ว อีกข้างเป็นมะเร็งได้ไหม?

รังไข่เป็นอวัยวะอยู่ในช่องท้องน้อย/อุ้งเชิงกราน มีอยู่สองข้าง ซ้าย และ ขวา ในภาวะปรกติจะมีขนาดประมาณ ๒-๓ ซ.ม. คลำไม่พบจากการคลำทางหน้าท้อง มะเร็งรังไข่ทั้งสองข้างมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งได้เท่ากัน และเมื่อเป็นมะเร็งรังไข่ข้างหนึ่งแล้ว รังไข่อีกข้างมีโอกาสเกิดเป็นโรคมะเร็งได้เช่นกัน แต่จะมีโอกาสมากหรือน้อย ขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็ง

โรคมะเร็งรังไข่เกิดได้บ่อยไหม?

โอกาสเกิดโรคมะเร็งรังไข่ น้อยกว่าการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก และ โรคมะเร็งเต้านมมาก พบเกิดได้คิดเป็นประมาณร้อยละ ๔-๕ จากโรคมะเร็งทั้งหมด

มีวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งรังไข่ไหม?

ในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งรังไข่ เนื่องจากยังหาสาเหตุเกิดโรคที่แน่ชัดไม่ได้

โรคมะเร็งรังไข่ติดต่อได้ไหม?

โรคมะเร็งรังไข่ไม่ใช่โรคติดต่อ โรคส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยยังหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้ แต่มีส่วนน้อยมาก เกิดจากพันธุกรรมชนิดถ่ายทอดภายในครอบครัว ได้แก่ ผู้ป่วยซึ่งเกิดโรคมะเร็งรังไข่ตั้งแต่อายุยังน้อย มักเกิดเป็นมะเร็งรังไข่ทั้งสองข้าง และอาจมีโรคมะเร็งชนิดอื่นร่วมด้วย เช่น โรคมะเร็งเต้านม หรือ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

มีวิธีตรวจให้พบมะเร็งรังไข่ตั้งแต่แรกเป็นไหม?

ใน ปัจจุบันยังไม่พบวิธีตรวจให้พบโรคมะเร็งรังไข่ตั้งแต่เริ่มเป็นโรค ขณะยังไม่มีอาการ (การตรวจคัดกรอง) แต่แพทย์กำลังศึกษาหาวิธีอย่างจริงจัง และเร่งด่วน

โรคมะเร็งรังไข่มีอาการอย่างไร?

มะเร็ง รังไข่ เป็นโรคที่มีอาการไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน จึงตรวจ/วินิจฉัยได้ยากมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เมื่อตรวจพบโรค โรคมักลุกลามแพร่กระจายในช่องท้องแล้ว

อาการที่อาจพบได้ เป็นอาการของโรคธรรมดาทั่วไป เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ ประจำเดือนมาผิดปรกติ ทั้งอาจมาน้อย ไม่มา หรือ มามาก หรือ มีเลือดออกผิดปรกติทางช่องคลอด ปัสสาวะบ่อยเพราะก้อนเนื้อโตกดทับกระเพาะปัสสาวะ ท้องผูก เพราะก้อนเนื้อโตกดทับลำไส้ใหญ่ หรือ ปวดท้องน้อย เป็นๆหายๆ หรือ ปวดท้องมาก รุนแรงจากการบิดพันตัวของรังไข่ หรือ คลำก้อนเนื้อได้ในช่องท้องน้อย/อุ้งเชิงกราน หรือ ท้องบวมจาก มีน้ำมะเร็งในช่องท้อง จากการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

โรคมะเร็งรังไข่ มีกี่ระยะ?

โรคมะเร็งรังไข่แบ่งเป็นระยะหลัก ๔ ระยะเช่นเดียวกับในโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ ในแต่ละระยะหลัก ยังแบ่งเป็นระยะย่อย เพื่อแพทย์โรคมะเร็งใช้เป็นข้อบ่งชี้ทางการรักษา และการพยากรณ์ความรุนแรงของโรค ซึ่ง ๔ ระยะหลักได้แก่

-ระยะที่๑ ก้อนมะเร็งยังอยู่เฉพาะในรังไข่ อาจเกิดโรคกับรังไข่ข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ข้าง

-โรคระยะที่๒ โรคมะเร็งลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ หรือ อวัยวะอื่นในอุ้งเชิงกราน/ช่องท้องน้อย

-โรคระยะที่๓ โรคมะเร็งลุกลามเข้าช่องท้อง เยื่อบุช่องท้อง มีน้ำในช่องท้อง หรือ ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง

-โรคระยะที่๔ โรคมะเร็งแพร่กระจายเข้ากระแสเลือด/โลหิตไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด หรือ/และตับ

โรคมะเร็งรังไข่รักษาหายไหม?

โอกาส รักษาโรคมะเร็งรังไข่ให้หายขาด ขึ้นกับหลายปัจจัย ที่สำคัญ คือ ระยะของโรค สุขภาพของผู้ป่วย อายุของผู้ป่วย การที่ผู้ป่วยมีโรคเรื้อรังอื่นๆร่วมด้วย เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น ขนาดของก้อนมะเร็ง ชนิดของเซลล์มะเร็ง การผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกได้หมด และเซลล์มะเร็งตอบสนองได้ดีต่อยาเคมีบำบัด โดยทั่วไป ถ้าเป็นโรคในระยะที่๑ และ เซลล์มะเร็งเป็นชนิดมีความรุนแรงโรคต่ำ และสามารถผ่าตัดก้อนเนื้อมะเร็งออกได้หมด โอกาสหายขาดสูงถึงประมาณร้อยละ ๘๐-๙๐

-โรคในระยะที่๒ มีโอกาสรักษาหายประมาณร้อยละ ๕๐- ๗๐

-โรคในระยะที่๓ มีโอกาสรักษาหายประมาณร้อยละ ๒๐-๓๐

-โรคระยะที่๔ ไม่มีโอกาสรักษาได้หาย

มีวิธีการรักษาโรคมะเร็งรังไข่อย่างไร?

วิธี การรักษาโรคมะเร็งรังไข่ มี ๒ วิธีการหลัก คือ การผ่าตัด และยาเคมีบำบัด ส่วนรังสีรักษา ใช้รักษาประคับประคองตามอาการในผู้ป่วยซึ่งมีโรคลุกลามแพร่กระจายบางราย และการใช้ยารักษาตรงเป้า ยังอยู่ในการศึกษา

-โรคในระยะที่๑ อาจใช้การผ่าตัดวิธีการเดียว หรือ ให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วย ขึ้นกับ ความรุนแรงของชนิดเซลล์มะเร็ง

-โรคในระยะที่๒ และระยะที่๓ การรักษา มักเป็นการผ่าตัดร่วมกับยาเคมีบำบัด

-โรคระยะที่๔ การรักษาขึ้นกับอาการ และสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละราย

ข้อมูลดีๆจาก สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น