WHAT'S NEW?
Loading...

หลายคนยังไม่เคยรู้!! ใบขับขี่หาย ไม่ต้องไปแจ้งความ ไม่ต้องสอบใหม่ เพียงทำตามขั้นตอนนี้

Advertisements

Advertisements

หลายคนยังไม่เคยรู้!! ใบขับขี่หาย ไม่ต้องไปแจ้งความ ไม่ต้องสอบใหม่ เพียงทำตามขั้นตอนนี้ 

ปัจจุบันกรณีทำเอกสารราชการหาย ประชาชนสามารถดำเนินการเองได้ โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาประกอบหลักฐาน มีดังนี้ คือ...1. แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย การดำเนินการ ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการทำใหม่ได้เลย

2. บัตรประชาชนหาย การดำเนินการ ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้น ให้นำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

3. สำเนาทะเบียนบ้านหาย การดำเนินการ ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

4. บัตรประกันสังคม และ บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย การดำเนินการ ให้ท่านนำบัตรประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคม หรือติดต่อผ่านฝ่าย HR ของบริษัทตนเอง

5. บัตรผู้ประจำตัวผู้เสียภาษี การดำเนินการ ให้ท่านนำบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน ข่าวด่วนวันนี้

6. ใบอนุญาตขับขี่หาย การดำเนินการ ให้นำบัตรประชาชน ไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และคุณไม่ต้องสอบขับขี่รถใหม่ เพียงแต่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพ ก็ได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม


ข้อมูลจาก http://www.saraupdate.com/14971

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น