WHAT'S NEW?
Loading...

ของดีจากพ่อ!! เผย นม 5 ยี่ห้อ จากโครงการพระราชดำริ ในหลวง ร.9

Advertisements

Advertisements

ของดีจากพ่อ!! เผย นม 5 ยี่ห้อ จากโครงการพระราชดำริ ในหลวง ร.9

เป็นที่ทราบกันดีว่า โครงการพระราชดำริของในหลวง ร.9 ในส่วนของการโคนมไทย ไม่ได้มีแต่นมอัดเม็ดหรือนม ยูเอชที จิตรลดา เท่านั้น
แต่เมื่อย้อนกลับไป 50 ปีก่อน ชาวบ้านหลายพื้นที่ยังเลี้ยงลูกด้วยนมข้นหวาน หรือน้ำข้าวผสมน้ำตาลบ้าง ซึ่ง ในหลวง ร.9 ได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทย เพราะ “นม” มีคุณค่าทางสารอาหารและมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ ดังนั้นเมื่อเสด็จฯ ประพาสประเทศเดนมาร์ก พ.ศ. 2503 จึงได้พระราชทานอาชีพเลี้ยงโคนมแก่ประชาชนชาวไทยเป็นต้นมา

เนื่องจากนมวัวในประเทศไทยที่เป็นนมโคแท้ๆ 100% มีวางขายหลายยี่ห้อ แต่เราคัดเน้นๆ 5 ยี่ห้อที่มาจากโครงการในพระราชดำริ ซึ่งคุณมั่นใจได้แน่นอนว่าเป็นนมวัวแท้ 100% ตามมาค่ะ

1. นมไทย – เดนมาร์ค ตัวนี้เป็นนมโคแท้ๆ 100% ที่นับได้ว่าเป็นนมกล่องยี่ห้อแรกของไทย ซึ่งถือกำเนิดจากความร่วมมือของไทยและประเทศเดนมาร์คเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนมยี่ห้อนี้มีการพัฒนารสชาติออกมากมากมาย มีทั้งนมยูเอชที รสจืด นมพร่องมันเนย รสหวานมัน รสช็อคโกแล็ต นมพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต และไอศกรีม นมในโครงการพระราชดำริ

2. นมยูเอชที สวนจิตรลดา นม ยูเอชที สวนจิตรลดา ผลิตจากน้ำนมแท้ 100% ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล ผลิตออกมาในรูปนมรสจืดจิตรลดาบรรจุกล่องและบรรจุถุง นมโรงเรียนและนม ยูเอชที ผสมฟลูออไรด์ชนิดบรรจุกล่อง (สำหรับนมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการป้องกันฟันผุ) นมในโครงการพระราชดำริ

นมสวนจิตรลดาถือกำเนิดเมื่อปี 2505 ซึ่งบริษัท เอส.อาร์ จำกัด ได้ถวายลูกโคพันธุ์เรดเดน จำนวน 4 ตัว ต่อมากรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายโคตั้งท้องอีก 2 ตัว ดังนั้นในหลวง ร.9 จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 32,886.73 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานสร้างโรงโคนม ในบริเวณพระราชตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน และพระราชทานนโยบายสำหรับโรงโคนมแห่งนี้ไว้ 4 ข้อ

- ส่งเสริมและเผยแพร่การเลี้ยงโคนม โดยสาธิตการดำเนินงานให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร จนสามารถนำเอาวิธีดังกล่าวไปดำเนินการได้เองในครอบครัว

- เพื่อค้นคว้า ทดลอง หาวิชาการแผนใหม่เกี่ยวกับโคนม และทำการเผยแพร่ความรู้ไปยังเกษตรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อปรับปรุงวิธีการให้ถูกต้องและเหมาะสม

- เพื่อทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โคนมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของประเทศไทย

- เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคนมสดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สรุป โรงนม ยูเอชที สวนจิตรลดาก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกรผุ้เลี้ยงโคนม เนื่องจากปัญหาน้ำนมโคล้นตลาด และเป็นการสาธิตการผลิตนม ยูเอชที จากนมโคสดแท้แทนการใช้นมผงมาละลายน้ำ ซึ่งปัจจุบันนมยูเอชที ส่วนจิตรลดาผลิตนมอยู่ที่ 24 ตัน ต่อวัน

3. นมหนองโพ นมหนองโพ นมโคแท้ 100% สโลแกนก็บอกแล้วว่าผลิตจากน้ำนมโคแท้ โดยมีอยู่ 4 รสชาติด้วยกัน ได้แก่ รสจืด รสหวาน รสกาแฟ และรสช็อกโกแล็ต สิ่งที่เราควรทราบนั่นคือนมหนองโพเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริด้วยเช่นกัน โดยในหลวงทรงก่อตั้งนมผงขึ้นที่ตำบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี เพื่อแก้ปัญหาน้ำนมวัวล้นตลาดจากชาวบ้านในแถบราชบุรีและใกล้เคียง อีกทั้งพระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการก่อตั้งโรงงานนมผงหนองโพ นมในโครงการพระราชดำริ

เมื่อโรงงานผลิตนมผงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515 ในหลวง ร.9 และพระราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้พระราชทานชื่อว่า “โรงนมผงหนองโพ” บริหารงานในรูปแบบบริษัทจำกัดใช้ชื่อว่า “บริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำกัด”

ในหลวงทรงถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และพระราชทานเงื่อนไขว่า บรรดาเงินกำไรสุทธิที่คณะกรรมการบริษัทหาได้จากการจำหน่าย จะไม่มีการแบ่งกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ให้บริษัทนำกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเข้ากองทุนสะสมเพื่อการศึกษาของบุตรธิดา ของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม และสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ส่งน้ำนมดิบให้แก่โรงงานเป็นประจำ

4. นมสดชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ น้ำนมโคเต็มมันเนยสเตอริไลส์ บรรจุขวดสวยงามพร้อมสีสันสดใส จำหน่ายในราคา 35 บาท เป็นน้ำนมโคแท้ 100% จากฟาร์มนมโคในโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวง ร.9 ของเรา นมในโครงการพระราชดำริ

5. นมอัดเม็ดสวนจิตรลดา นมอัดเม็ดสวนจิตรลดา เป็นที่รู้จักกันดี ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีนที่ถึงกับกว้านซื้อกลับประเทศเลยทีเดียว จริงๆ แล้วนมอัดเม็ดผลิตจากโรงนมสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน 3 ข้อ นมในโครงการพระราชดำริ

- เพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีผลิตนมอัดเม็ด โดยมีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่สูงจนเกินไป สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในกิจการที่สามารถดำเนินการได้เอง

- เพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศ โดยการนำนมผงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อัดเม็ด

- เพื่อส่งเสริมโภชนาการให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และราคาไม่แพง

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์มีด้วยกัน 2 รส คือ รสหวานและรสช็อกโกแล็ต กำลังผลิตอยู่ที่ 50,000 – 57,000 ซองต่อวัน แต่ที่ขาดตลาดนั้นเนื่องจากมีคนกว้านซื้อไปขายต่อให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ทำให้คนไทยไม้ได้กินนมคุณภาพดีตามที่ในหลวง ร.9 ได้มีพระราชประสงค์ บางทีเราต้องหันกลับมาดูว่า ที่สินค้าขาดตลาดนั้นเป็นเพราะกำลังผลิตหรือเพราะอะไรกันแน่

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ชาวไทยได้มีน้ำนมคุณภาพดีดื่มกิน สมแล้วกับที่พระองค์ท่านทรงเป็น "พระบิดาแห่งการโคนมไทย"

ที่มา sukkaphap-d.com
เครดิต kapook.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น