WHAT'S NEW?
Loading...

ความหมายที่ซ่อนอยู่ใน เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ มาดูว่าจะดีหรือจะร้ายกันแน่!

Advertisements

Advertisements

ความหมายที่ซ่อนอยู่ใน เส้นกากบาทกลางฝ่ามือ มาดูว่าจะดีหรือจะร้ายกันแน่!

คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ ไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวา หรือ มีทั้ง 2 ฝ่ามือเลยก็ดี มักจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้มีเหตุมีผล ชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกๆคน ส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของเจ้าอาวาส เกจิ อาจารย์ ครู บาร์อาจารย์ หรือผู้ชำนาญการทางด้านด้านหนึ่งผู้ที่มีมักมีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนของ ตนเองยิ่งอยู่ในบุคลที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วจะยิ่งชอบค้นหาแสวงหา กากบาทนั้นยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งดี

และ เช่นเดียวกันถ้าผู้มีเส้นกากบาทหลางฝ่ามือนี้ไปกลั่นแกล้งใครหรือทำผิด ประการใดก็โดนทำโทษเช่นเดียวกัน ก็เรียกว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึ่ง ทางพระเขาเรียกว่า “เส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้ว”บางที่ยังหมายถึงคน ระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คน บางคนบวชพระไม่สึก บางคนทำหน้าที่ครู บางคนไปเป็นหมอรวมทั้งหมอดู เพราะยังหมายถึงซิกเซ้นส์รางสังหรณ์ได้ด้วย

บางคนที่เชื่อเรื่องมีองค์ใน หรือคนทรงเจ้าที่มีองค์ในอยู่ในตนเองตามที่บุคคลนั้นเคารพนับถืออยู่จึงตั้ง ชื่อตามสิ่งที่ตนเองเคารพบูชา และคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักจะแคล้วคลาดอยู่ตลอด ไม่ค่อยมีศัตรู เพราะศัตรูมักจะแพ้ภัยตนเองหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอด เขาเรียกว่ามีพระเกตุคุ้มครอง

ข้อมูลจาก http://fb.tsgclub.net/2015/08/blog-post_818.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น